Artikelen zoeken

Privacyverklaring

GGzE doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van bezoekers aan deze website gewaarborgd wordt.

 

 GGzE ziet de bescherming van persoonsgegevens als een randvoorwaarde voor mensgerichte zorg. Bezoekers van onze website kunnen erop vertrouwen dat we persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant verwerken. We vragen alleen om persoonsgegevens waar dat nodig is om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, voor het bijhouden van statistieken van het gebruik van de website en om te kunnen voldoen aan wettelijke voorschriften.

 GGzE is verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van jouw persoonsgegevens. Op deze pagina lees je precies hoe we dat doen, wat we van je willen weten en waarvoor we die gegevens gebruiken.

 Contact

www.ggzei.nl

Postbus 909
5600 AX Eindhoven
(040) 297 01 70

De Functionaris Gegevensbescherming van GGzE is te bereiken via fg@ggze.nl.

 

Persoonsgegevens die we verwerken

Als je onze website gebruikt verzamelen we de volgende gegevens:

 •  Voor‑ en achternaam. We willen je graag netjes aan kunnen spreken in e-mails. Daarom vragen we je in formulieren om je naam.
 • E‑mailadres. We sturen je e-mails over je reservering. En als jij ons een e-mail stuurt antwoorden we daar natuurlijk op.
 •  Gegevens over activiteiten op onze website. We houden bij welke pagina’s bezocht worden en, in sommige gevallen, op welke links geklikt wordt. We doen dat zo dat deze gegevens niet te herleiden zijn tot individuele bezoekers. We slaan bijvoorbeeld geen IP-nummers op.
 •  Internetbrowser en apparaat-type. We houden bij welke internetbrowser en welk apparaat bezoekers van onze website gebruiken. Ook hier zorgen we ervoor dat deze gegevens niet te herleiden zijn tot individuele bezoekers.
 •  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevensWe verwerken op deze website geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens..

 

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

We verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 •  Om je een nieuwsbrief te kunnen sturen. Als je je aanmeldt voor een nieuwsbrief gebruiken we de door jou ingevulde gegevens uitsluitend om je af en toe een nieuwsbrief te sturen over onderwerpen van jouw voorkeur.
 •  Kwaliteit. We willen het gebruik van de website en het maken van reserveringen zo makkelijk mogelijk maken. Daarom verzamelen we statistieken over het gebruik van de website. Die leren ons welke informatie interessant gevonden wordt en welke juist niet. En we kunnen zien of bezoekers makkelijk hun weg kunnen vinden in de website. Hiervoor gebruiken we alleen ‘geaggregeerde’ gegevens, dus geen individuele gegevens die direct naar jou te herleiden zijn..

 Websitebezoekers jonger dan 16 jaar

GGzE heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden je als ouder dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van je kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Op de website Veilig internetten.nl vind je nuttige informatie over omgaan met kinderen online.

 

Geen geautomatiseerde besluitvorming

GGzE neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor jou of andere personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van GGzE) tussen zit.

 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

GGzE bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn. Daarnaast zijn we wettelijk verplicht sommige gegevens een bepaalde tijd te bewaren. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 •  Als je je uitschrijft voor een nieuwsbrief worden je gegevens direct verwijderd.
 • De gegevens over je activiteiten op de website, internetbrowser en apparaat-type bewaren we 14 maanden.

 Delen van persoonsgegevens met derden

GGzE verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. GGzE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

GGzE gebruikt op deze website alleen zogenaamde technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

 Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door GGzE en heb je het recht op ‘gegevensoverdraagbaarheid’. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben opgeslagen in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens bij ons indienen via het formulier vraag/verzoek persoonsgegevens.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (‘machine readable zone’, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens heel serieus en nemen passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

GGzE heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 

 • Wij gebruiken beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall, op alle servers die we gebruiken en op alle computers waarmee we gegevens op de servers opvragen en aanpassen.
 • TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als je aanwijzingen hebt van misbruik, vul dan het klachtenformulier in.

 

Veranderingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties in deze privacyverklaring aan te brengen op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.

 

Telefoniste

Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met team communicatie van GGzE. Je kunt een e-mail sturen of bellen naar (040) 297 01 70.