NULL Privacyverklaring

Artikelen zoeken

Privacyverklaring

GGzE doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van bezoekers aan deze website gewaarborgd wordt.

GGzE bewaart alleen persoonsgegevens waar dat nodig is om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, voor het bijhouden van statistieken van het gebruik van de website en om te kunnen voldoen aan wettelijke voorschriften. GGzE kan gegevens die je invult in een invulformulier gebruiken om met je in contact te treden of je een mailing toe te sturen per e-mail. GGzE stelt gegevens over bezoekers van zijn websites niet aan derden ter beschikking.

Technische kenmerken

Waar hieronder wordt gesproken over technische kenmerken van een opvraging, klik, vertoning, zoekopdracht of dergelijke wordt bedoeld: opgevraagde URL, IP-nummer, tijdstip, HTTP-referer-URL (inclusief soms uw zoektermen bij een zoekmachine), user-agent string, browsertype, beeldschermgrootte en dergelijke. Wij gaan niet na wie welk IP-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot jouw persoon.

Webbezoek

Wanneer je onze websites bezoekt dan worden de technische kenmerken van je opvragingen in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard.

Zoekopdrachten

Wanneer je op onze websites een zoekfunctie gebruikt, dan kunnen je zoektermen samen met de technische kenmerken in zogenaamde logfiles op onze servers worden bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard.

Cookies

Wij maken op onze website beperkt gebruik van cookies. Een cookie kun je zien als een klein bestand met onpersoonlijke gegevens, dat wordt gebruikt om verschillende opvragingen van je browser met elkaar in verband te brengen. Een cookie kan door GGzE bijvoorbeeld worden gebruikt om je voorkeuren of gebruikersinstellingen op te slaan.

Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies automatisch, maar je kunt cookies meestal weigeren of selectief accepteren door de instellingen van je browser aan te passen. Als je cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies van onze websites niet beschikbaar zijn. Kijk op de website van jouw browser-leverancier om uit te vinden hoe je de cookie-instellingen in de betreffende browser kunt aanpassen.

Google Analytics

GGzE maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om GGzE te helpen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Contactformulieren en e-mail

Wanneer je een contact-, aanmeld- of informatieformulier op een van onze websites invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van je bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Je bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van backup-procedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.

Uitzonderingen: misbruik en verplichtingen

Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde IP-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot je persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met jou, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel je in rechte te kunnen aanspreken.

GGzE stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.

Veranderingen in de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze privacyverklaring aan te brengen op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.

Telefoniste

Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met de afdeling communicatie van GGzE. Je kunt een email sturen of bellen naar (040) 297 05 06.