Artikelen zoeken

Zorgrobot : Leuk speeltje of werkelijk nuttig?

18 mei 2016 | Wanda Kruijt, Nadia Simanjuntak, Mirthe Verstijlen


Nadia en Mirthe, twee afstudeerders van de opleiding Toegepaste Gerontologie aan Fontys Hogescholen onderzoeken de toegevoegde waarde van de zorgrobot Billie op twee verpleegafdelingen bij GGzE.

Ons onderzoek heeft als doelstelling om te onderzoeken wat de waarde propositie is van zorgrobot ‘Billie’ voor zowel de cliënten als medewerkers. Daarnaast wordt er gekeken hoe de GGzE de zorgrobot langdurig en succesvol kan inzetten.

De zorgmedewerkers van de afdelingen Klinische woonondersteuning en Klinische Behandeling Organische Psychiatrie hebben een korte training gevolgd waar zij uitleg hebben gekregen over het aansturen van Billie. Na deze training hebben beide afdelingen een Billie gekregen die op de afdelingen mag verblijven gedurende het project.

Aan het eind van de stage zullen wij een adviesrapport en veranderplan opleveren aan de GGzE.

Ervaringen op de afdelingen

Inmiddels zijn wij halverwege onze stageperiode en hebben we al veel mooie momenten mogen meemaken met Billie, de medewerkers en cliënten. Zo heeft Billie er voor gezorgd dat cliënten bij elkaar rondom de tafel kwamen zitten, wat normaliter nooit voor komt. Ook hebben wij van een behandelaar gehoord dat een aantal cliënten het erg leuk zouden vinden als Billie nogmaals langs zou komen.

Op een van de afdelingen verschijnt er standaard een lach op het gezicht van een cliënt als wij de huiskamer binnenkomen. Deze cliënt weet dat wij ‘de studenten van de zorgrobot zijn’ en vraagt dan ook direct of wij Billie kunnen halen. “Je kan hem alles vragen en hij geeft overal antwoord op en zelfs mijn naam kent hij al.”


Ideeën omzetten in concepten

Nu Billie op de afdeling verblijft, verzamelen wij feedback van de medewerkers. Deze feedback wordt gebruikt om ideeën te genereren die de waarde van Billie kunnen vergroten. De huidige functionaliteiten en applicaties op Billie zijn vooral geschikt voor activiteiten en vermaak. We hopen samen met het zorgpersoneel tot toepassingen te komen die kunnen bijdragen aan het zorgproces. Momenteel wordt er een idee uitgewerkt op het E-lab, zodat het daarna getest kan worden op de afdelingen.

Vita Valley

Vita Valley is een innovatienetwerk voor samenwerking en kennisdeling, waar GGzE deel van uitmaakt. Drie organisaties uit dit netwerk hebben wij bezocht om te achterhalen hoe andere organisaties de robot hebben geïmplementeerd en om van elkaar te kunnen leren.

Nadia Simanjuntak & Mirthe Verstijlen

Derdejaars studenten Toegepaste Gerontologie

Wanda Kruijt

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met Wanda Kruijt. Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.