Artikelen zoeken

Zelfscore app voor forensische clienten

10 december 2015 | Wanda Kruijt, Rob Kimpen, Paul Ter Horst

Met de zelfscore app kunnen cliënten hun sterke en zwakke punten onderzoeken en de eigen behandelvoortgang op deze punten volgen. Deze app, die in eerste instantie ontwikkeld voor forensische psychiatrische cliënten, is geïnspireerd op de risicotaxatieinstrumenten HKT-R en HCR-V3.

Het resultaat is een ‘zelfscore instrument’ waarmee cliënten zelf hun sterktes en zwaktes kunnen scoren. De client toetst hierbij het eigen gedrag aan meerdere risico- en ambitie-gebieden.

Spin

Resultante van het ‘scoren’ is een ‘plaatje, de "spin", ’ waarin zichtbaar wordt welke herstel-bevorderende, protectieve en risicovolle kenmerken de client bij zichzelf (h)erkent. Het ‘plaatje’ mag en kan de client gebruiken om in gesprek te gaan met het behandelteam dat op basis van de HKT-R of HCR-V3 een eigen ‘plaatje’ gemaakt heeft. Overeenkomsten en verschillen in perceptie kunnen zo sneller helder worden, te behandelen doelen komen echt ‘in beeld’. Bij herhaald gebruik van de app en inbedding in de behandelevaluatie wordt verandering echt ‘zichtbaar’ zowel voor de client als voor het behandelteam.

Roadmap

De eerste versie van de app die we opleveren bestaat uit het zelfscore instrument. Clienten kunnen hiermee verschillende spins starten, opslaan en terughalen. Daarnaast is het mogelijk om een nieuwe spin te vergelijken met eerdere spins.

In de volgende stap wordt de app uitgebreid met de mogelijkheid om per risico-gebied op de as te kunnen "doorklikken" om extra informatie en behandelaanbod te krijgen en meteen toegeleid te worden tot beschikbaar online aanbod, zoals psychoeducatie, serious games, apps en blended care modules.

Achtergrondinformatie:

Deze app is ontwikkeld naar aanleiding van het HKT-spin instrument dat werd ontwikkeld binnen FPK de Woenselse Poort [ref 1].

[ref 1] : P. Ter Horst, M. van Ham, M. Spreen F. Bogaerts, Tijdschrift voor Psychiatrie, jaargang 56 April 2014, p. 228-236.

Samenwerking

Dit project is ontstaan in samenwerking tussen twee forensische instellingen, De Pompestichting en de Woenselse Poort van GGzE, en is financieel ondersteund door het fonds Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ).

Technologiepartner BPI heeft de app ontwikkeld.

Wanda Kruijt

Wilt u meer weten of heeft u interesse in het gebruik van deze app? Neem dan contact op met Wanda Kruijt. Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.