Artikelen zoeken

Artistics ways to psychiatry

24 oktober 2016 | Hans Marechal

Wochenklausur: Artistics ways to psychiatry

Het Van Abbemuseum heeft diverse netwerkprojecten met zowel lokale als internationale partners. Deze netwerken houden zich bezig met belangrijke veranderingen binnen de hedendaagse kunst en houden daarbij rekening met geschiedenis, de gemeenschap en eventuele dilemma’s die daaruit kunnen voortvloeien.

In het kader hiervan heeft het Van Abbemuseum contact gelegd met de kunstenaarsgroep Wochenklausur om de mogelijkheid te onderzoeken om een project in Eindhoven te ontwerpen en realiseren. Hierbij zijn contacten gelegd met onder andere GGzE en is gesproken over het opzetten van een ‘artist in residency’ programma.

Wochenklausur

Wochenklausur is een gerenommeerde en internationaal georiënteerde kunstenaarsgroep en is in Wenen gevestigd (www.wochenklausur.at). Wochenklausur stelt zich ten doel om door middel van kunst interventies uit te voeren in de maatschappij om geconstateerde problemen of dilemma’s aan te pakken. Kunst wordt dus gezien als kans om duurzame verbeteringen in de maatschappij te realiseren.

Traditioneel zoeken kunstenaars creatieve oplossingen door het vormgeven van materialen. Wochenklausur gaat er van uit dat deze creatieve oplossingen net zo goed kunnen worden toegepast op alle terreinen van de samenleving. Er zijn overal problemen die niet kunnen worden opgelost met behulp van conventionele benaderingen en dus geschikte onderwerpen zijn voor artistieke projecten. In theorie is er geen verschil tussen kunstenaars die hun best doen om schilderijen, beeldhouwwerken of foto’s te maken en degenen die hun best doen om sociale problemen op te lossen.

Artist in residency programma

In een 'artist in residency' programma wordt een kunstenaar uitgenodigd om op locatie kunst te ontwerpen om een bepaald effect te verkrijgen. Het Van Abbemuseum heeft voor een project met als werktitel ‘Artistic ways to psychiatry’ samenwerking met GGzE gezocht en Wochenklausur benaderd. In september 2016 zal een delegatie van Wochenklausur naar Eindhoven komen om het programma voor te bereiden. In 2017 zou een geselecteerde kunstenaar twee of drie, maar maximaal vier maanden werken binnen het artist in residency programma. Wochenklausur is verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte kunstenaar.

Rol van GGzE

GGzE is de grootste community op het gebied van psychiatrie in de regio en heeft een koppositie op het gebied van mensgerichte zorg en innovatie. Het project ‘Artistic ways to psychiatry’ is een uitgelezen kans voor GGzE om met partners op een bijzondere manier een groot publiek kennis te laten maken met de moderne psychiatrie en mogelijkheden hierin.

De kunstvorm moet vernieuwend zijn en zich richten op ‘social design’ en groepen betrekken zoals cliënten, naasten en medewerkers; maar ook basisscholen, onderwijsinstellingen of andere communities zijn mogelijk. Deze kunst zou direct opgenomen moeten worden in het leven, werk of onderzoek van de betreffende personen. Daarbij moet deze kunst bijdragen aan het verbeteren van een situatie van de betreffende personen of bijdragen aan een dilemma, zoals bijvoorbeeld tolerantere maatschappij doordat mensen met elkaar over het onderwerp psychiatrie in dialoog gaan, leren over geestelijke gezondheidszorg, etc.

Mogelijk is er een relatie te leggen met het honderdjarige bestaan van GGzE in 2018.

21-linkedin-picture-11068-0_160x160.jpg

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met Hans Marechal. Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.