Artikelen zoeken

Wat we nog willen weten over autisme, seksualiteit en relaties

6 november 2019 | Jeroen Dewinter

Jeroen Dewinter hield een lezing op het congres Autisme Europe waarin hij het onderzoek over seksualiteit, relatie en autisme op een rij zette. Hij presenteerde ook een onderzoeksagenda voor toekomstig onderzoek, gebaseerd op onderzoek met mensen met autisme, onderzoekers en andere betrokkenen. Jeroen leidde hiermee een symposium in over Autisme, gender en seksualiteit op dit driejaarlijkse internationale congres in Nice.

Van beperkte aandacht naar sterk focus

De voorbije decennia is de manier waarop gepraat en geschreven wordt over de seksualiteit van mensen met autisme sterk geëvolueerd: van beperkte aandacht voor dit thema, deels vanuit het idee dat mensen met autisme weinig interesse zouden hebben in seksualiteit, over een sterke focus op mogelijke problemen en ongepast gedrag, tot de recente insteek dat seksualiteit een deel is van ieders leven met een brede diversiteit in beleving, voorkeuren en behoeften.

Op de dag van vandaag leven deze benaderingen nog naast elkaar waarbij niet iedereen de goede informatie en ondersteuning krijgt om hun seksuele gezondheid te ondersteunen of bevorderen. Ondertussen is aangetoond, onder meer in ons onderzoek, dat een groot deel van de autistische jongeren en volwassenen interesse hebben in seks en relaties, en dat ook diegenen die niet seksueel actief (willen) zijn nadenken over hun seksualiteit.

Variatie

Er lijkt meer variatie in de seksuele aantrekking en in hoe mannen en vooral vrouwen hun genderidentiteit ervaren, en sommige volwassenen met autisme ervaren ook opwinding bij meer atypische prikkels. Recent onderzoek maakte ook duidelijk dat negatieve seksuele ervaringen vaak gerapporteerd worden door volwassenen, opnieuw vooral vrouwen, met autisme.

De voorbije twee jaar onderzocht Jeroen, samen met Anna van de Miesen en Laura Graham Holmes, welke vragen en behoeften er nog leven rond autisme, seksualiteit en relaties bij mensen met autisme, onderzoekers en andere betrokkenen. Hieruit bleek dat er nood is aan meer inzicht in de seksuele ontwikkeling en het functioneren van jongeren en volwassenen met autisme, aan inzicht in hoe deze ontwikkeling kan worden ondersteund en hoe best steun kan worden geboden bij problemen. Deelnemers aan deze studie benadrukten het belang om hierbij te luisteren naar de ervaring van mensen met autisme, niet alleen bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek, maar ook in hulpverlening en beleid.

Dit onderzoek toont aan dat aandacht voor seksueel welbevinden bij jongeren en volwassenen met autisme noodzakelijk is, ook in onze hulpverlening, met oog voor individuele verschillen en diversiteit. Dit klinkt hopelijk vanzelfsprekend, maar dat is het niet in de dagelijkse praktijk. Wij kunnen hierin een actievere rol opnemen: door voorlichting te geven, het thema bespreekbaar te maken, na te gaan hoe iemand seksualiteit beleeft en aandacht te besteden aan eventuele zorgen.

 De  lezing is via deze link te bekijken. Je kan Jeroen altijd contacteren als je vragen of feedback hebt.

Jeroen Dewinter.jpg

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met Jeroen Dewinter Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.