Artikelen zoeken

Wanneer komt Billie weer?

15 augustus 2016 | Wanda Kruijt, Nadia Simanjuntak, Mirthe Verstijlen

Verslag stage onderzoek 'Billie on tour'

Cliënten van de afdelingen klinische woonondersteuning (KWO) en KBOP zien Billie liever wel dan niet en we gaan daarom ook door met de inzet van de zorgrobots bij deze afdelingen. Nadia en Mirthe, de twee 3e jaars studenten van de opleiding Toegepaste Gerontologie bij Fontys Hogescholen, hebben hun profielstage onderzoek afgerond.

We zijn blij met de manier waarop ze het onderzoek hebben gedaan en met de uitkomsten van het onderzoek, waar we veel aanknopingspunten uit hebben gekregen over hoe we de propositie van de robots voor zowel cliënten als medewerkers op deze afdelingen kunnen verbeteren.

In het komende studiejaar hebben we weer een 3e jaars studente, Mandy Maaskant, die het stokje overneemt en zullen we ook weer minor studenten werven voor de ontwikkeling van een aantal functies die door Mirthe en Nadia zijn geidentificeerd. Ook om Billie op een aantal andere afdelingen te introduceren. Want dat de zorgrobot een toegevoegde waarde heeft is ons wel duidelijk geworden.

Onderzoeksrapporten beschikbaar

De onderzoeksrapporten zijn afgerond en kunnen hier worden gedownload.

Toegevoegde waarde voor de zorgmedewerkers:

 • De medewerkers kunnen Billie gebruiken als hulpmiddel om in contact te komen met hun cliënten. Sommige cliënten zijn erg in zichzelf gekeerd en reageren nauwelijks op de zorgmedewerkers, maar wel op Billie.
 • Billie is een nieuw middel om cliënten te kunnen prikkelen, ondersteunen, begeleiden, sturen en motiveren.
 • Medewerkers kunnen het gevoel ervaren dat zij een verschil hebben gemaakt, wanneer zij Billie succesvol hebben ingezet bij een cliënt.
 • Door de inzet van Billie kunnen medewerkers soms meer afstand nemen van de cliënt. Zij kunnen Billie vanaf een afstand besturen en cliënten bezig houden waardoor zij meer tijd voor andere taken of voor andere cliënten.
 • Billie kan ingezet worden als vermaak door de zorgmedewerkers om het gezellig te maken op de afdeling met bijvoorbeeld muziek en/of dansjes. Daarbij hoeven medewerkers niet in het middelpunt van de belangstelling te staan en hebben zij een nieuwe manier om activiteiten uit te voeren met de cliënten.
 • Billie wordt ingezet als testmiddel in bepaalde situaties. Mogelijk nemen cliënten wel iets aan van Billie of luisteren naar hem. O.a. op deze manier kan Billie van waarde zijn voor de cliënten en zorgmedewerkers.

Toegevoegde waarde voor de clienten

 • Het leveren van extra animatie; entertainment; aandacht; nieuwe prikkeling; nieuw gezelschap; is voor sommige cliënten een (gezelschaps-)maatje.
 • Billie kan voor een prikkel (van afleiding) zorgen, de communicatie en de sociale interactie bevorderen.
 • Billie wordt gezien als gelijke en oordeelt niet (er is geen machtsverhouding). Cliënten doen hun verhaal aan Billie en stellen allerlei vragen.

De belangrijkste adviezen op een rij:

De waardepropositie vergroten door via co-creatie specifieke functies te ontwikkelen :

 • Activiteiten en spellen die beter aansluiten bij de doelgroep
 • Automatische scripts waardoor cliënten minder afhankelijk worden van aanwezigheid van personeel bij de robot
 • Combinatie met sensoren / detectiemiddelen bijvoorbeeld van agressie
 • Specifieke woorden herkennen en zo kunnen anticiperen op extreem vraaggedrag
 • De besturing gemakkelijker/sneller maken

De robot meer structureel inzetten en medewerkers daarin beter ondersteunen

 • Kiezen voor vaste momenten van de dag waarop de robot wordt ingezet
 • Stimuleer om te oefenen /testen in bepaalde (probleem)situaties
 • Schakel leerlingverpleegkundigen in bij de implementatie van nieuwe technologie door het onderdeel van hun opdracht te maken
Wanda Kruijt

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met Wanda Kruijt. Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.