Artikelen zoeken

Waardering Inspectie voor implementatie eHealth bij GGzE

20 februari 2019 | Marion del Prado, Marie Louise Vossen

EHealth speelt een steeds belangrijkere rol en de inzet ervan is niet meer weg te denken uit het aanbod binnen de geestelijke gezondheidszorg. Op allerlei gebied wordt ICT ingezet om de gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen en te verbeteren. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bracht een bezoek aan GGzE in het kader van toezicht op de inzet van eHealth door zorgaanbieders. Recent is het definitieve rapport verschenen van dit inspectiebezoek: GGzE behoort in haar sector tot de koplopers en IGJ geeft positieve waardering voor de aanpak voor implementatie van eHealth binnen GGzE.

Gezondheidszorg

Als je aan eHealth denkt in de gezondheidszorg, dan denk je aan elektronische patiëntendossiers, uitwisseling van gegevens, het gebruik van patiëntenportalen, medische apps, monitoring op afstand en online behandeling en begeleiding. eHealth heeft een positieve invloed op communicatie tussen cliënten en zorgverleners en tussen zorgverleners onderling en zorg is minder afhankelijk van tijd en plaats. eHealth speelt een steeds belangrijkere rol en de inzet ervan is niet meer weg te denken. Maar nieuwe mogelijkheden houden ook nieuwe risico’s in die kaderstelling van, en toetsing door, de inspectie rechtvaardigen.

Bezoek

Op 21 november bracht IGJ een aangekondigd bezoek aan GGzE in het kader van toezicht op de inzet van eHealth door zorgaanbieders. De inspecteurs toetsten of GGzE bij het gebruik van eHealth zorgt voor de nodige voorwaarden voor goede en veilige zorg die volgen uit wetten, (veld)normen en richtlijnen. In het bijzonder richtten zij zich op de onderdelen : strategie en beleid, het innovatieproces, het betrekken van cliënten bij eHealth-ontwikkelingen, aandacht voor informatie-uitwisseling en op informatiebeveiliging en continuïteit.

Het onderzoek

Voor het verzamelen van gegevens en het opdoen van indrukken is de inspectie in gesprek gegaan met een cliëntvertegenwoordiger, een vrijwillig bij het eLab, projectleider online behandelteam en supportteam eHealth, zorginnovatie-adviseur en innovatiescout, security officer, manager en programmamanagers Zorg & ICT en de Raad van Bestuur. Tijdens een bezoek aan het eLab ontving de inspectie een toelichting waarin de deskundigheid en het enthousiasme van de betrokkenen naar voren kwam.

banken pimpen.jpg

Rapport

Recent is het definitieve rapport verschenen van het inspectiebezoek. Een rapport waar GGzE trots op is.

De conclusie van de inspectie luidt als volgt :

De Inspectie concludeert dat de zorgaanbieder bij de inzet van informatie- en communicatietechnologie in de zorg (eHealth) zorgt voor de juiste randvoorwaarden voor goede en veilige zorg. De zorgaanbieder kan verder verbeteren door de naleving van het goed uitgewerkte proces voor invoeren en implementeren van innovaties ver te stimuleren en te monitoren.

Zij sprak haar waardering uit voor de aanpak van GGzE om tot de implementatie van eHealth te komen. De inspectie is van mening dat GGzE in haar sector tot de koplopers behoort op dit terrein en baseert deze mening op de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het eHealth-beleid, op de innovatieve ideeën en op de constructieve wijze waarop de instelling de omgeving en de zorgverzekeraar betreft bij de ontwikkelingen op dit gebied.

Het volledige rapport van het inspectiebezoek is te vinden op de website van  Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

marion del prado.jpg

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met Marion del Prado. Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.