Artikelen zoeken

Vibe: vibrerende wearable triggert positieve gedachten

1 september 2017 | Jorian Dane

Jorian Dane ontwikkelde in het kader van zijn afstuderen als industrieel ontwerper een innovatieve, haptische wearable. Vibe is een vibrerende armband die positieve gedachten oproept. Gebruikers bedenken vooraf of tijdens het dragen welke positieve associatie(s) ze mentaal koppelen aan de trilling. Uit de indicatietest bleek dat de proefpersonen met de tool én de conditionering meer zelfvertrouwen kregen of tot rust kwamen.

Vraag naar hulpmiddelen

Er is een sterke groei van mensen met depressie, blijkt uit literatuuronderzoek van Jorian. Therapie is effectief, maar vereist toewijding. Aan cliënten met depressieve klachten wordt dikwijls gevraagd om huiswerk te maken. Cliënten zijn niet altijd gemotiveerd om oefeningen te doen, waardoor herstel kan vertragen. Dat roept de vraag op naar gebruikersvriendelijke hulpmiddelen die therapie effectiever maken en/of verergering van de depressie voorkomen. Het door Jorian ontwikkelde prototype beantwoordt aan die vraag.

Prototype

Vibe is gebaseerd op Pavlov conditionering, associatieve psychologie en transitionele objectificatie (mentale koppeling). Gebruikers bedenken een positieve associatie bij een vibratie en worden daaraan herinnerd als de wearable vibreert. Bij vibraties kun je denken aan het gevoel van een hartslag, de trilling van een stemopname, zeeklanken of vogelgeluiden.

Het testprototype bestaat uit een aantal onderdelen, waaronder een draagbaar apparaat dat vibreert, een USB microkabel voor het opladen, de Pulse-box voor het opnemen van vibraties en een microSD adapter voor het inladen van de opnames in de wearable.

Om de arm of de nek

Bij de indicatietest kregen de proefpersonen een gebruiksaanwijzing voor de website en een houder om alles in te stoppen. Op de website konden de proefpersonen de wearable instellen en bijvoorbeeld trillingssterkte en frequentie veranderen. Uit reacties van de proefpersonen en interviews met GGzE-cliënten bleek dat ze er de voorkeur aangaven om de wearable om de arm te doen of op de nek. Omdoen om de enkel associeerden ze met een enkelband, die veroordeelden gebruiken.

Stilstaan bij gevoel

De twee proefpersonen, beide ervaringsdeskundige, gebruikten Vibe gedurende een week. Toon Walravens, ambassadeur bij Groeirijk, was net zoals de andere proefpersoon positief over de wearable.

Vooraf was Toon, die kampt met chronische depressie en stemmingswisselingen, sceptisch over de werking. Zijn mening sloeg snel om. Hij schrok in het begin van de sensatie en was overweldigd door het prettige gevoel. Hij associeerde de vibraties met de hartslag van zijn vrouw en werd daar rustig van. Gedurende de proefperiode ervoer hij de vibraties, die zeven tot acht keer per dag in werking traden, als een wake-up call. Om eraan te denken dat het leven de moeite waard is en niet angstig te zijn. Stil te staan bij zijn gevoel en ruimte te geven voor zelfreflectie. Hij laadde het apparaat telkens ’s avonds op en keek ernaar uit om de wearable weer om te doen.

Zelfvertrouwen

Toon was zo enthousiast over de werking dat hij de eerste avond gelijk belde met een vriend, een oud-vestigingsdirecteur van Justitie. Die bedacht dat de wearable gevangenen, die eenzaam in de cel zitten, zou kunnen helpen. Toon praatte daarna graag over de tool met zijn vrouw, therapeuten en de andere ervaringsdeskundige. Hij postte op LinkedIn over Vibe en een creëerde een buzz.

De andere proefpersoon, die ook een hartslag als vibratie gebruikte, was ook enthousiast over Vibe. Het gebruik van de wearable krikte zijn zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde op. Cliënten die cognitieve gedragstherapie volgden vertelden dat ze verwachten minder te piekeren als ze de wearable zouden gebruiken.

TU/e en GGzE

Het project nam een jaar in beslag. Jorian studeerde daarmee af aan de Technische Universiteit Eindhoven in de studierichting Industrial Design. Hij voerde een groot deel van zijn project uit bij GGzE, onder meer vanwege de aanwezigheid van ervaringsdeskundigen en cliënten, de psychologische kennis van therapeuten en de innovatiekracht van het eLab.

Het afstudeerproject kende vier iteratierondes, waarbij onderzoek, ideevorming, prototyping en testing een belangrijke rol speelden. De custom made tool is zo klein mogelijk gemaakt om de draagbaarheid te bevorderen. Jorian had een basale kennis van PVB assemblage. Bij het maken van de wearable kreeg hij onder meer hulp van de Technische Universiteit Eindhoven en Jos van Hertrooij, vrijwilliger bij eLab en voorheen engineer bij Fujifilm Nederland.

DevOps Engineer Martijn Hoogendam codeerde de Vibe. Verder assisteerden bij het afstudeerproject, innovatieverbinder Joep Kolijn en eHealth-redacteur Nienke Flaman, die vanuit hun netwerk lijntjes uitzetten, en innovator Koert Mulders, als stagecoach. Neuropsycholoog Anke Vogels adviseerde Jorian bij de psychologische aspecten van zijn onderzoek.

Validatietest en protocol

Vibe helpt mensen om meer regie op hun leven te krijgen. Jorian wil het product verder ontwikkelen en een validatietest uitvoeren. Daarvoor zoekt hij funding en partners. Bij een validatietest, ook wel A/B-test genoemd, worden twee groepen cliënten vergeleken; één groep die de wearable gebruikt (heeft) en een groep die de wearable niet gebruikt (heeft), een controlegroep. Hoe langer de test duurt des te beter. Bij een positieve validatie is de kans groter dat zorgverzekeraars de meerwaarde ervan inzien en ervoor gaan betalen. Na een positieve validatie moet nog wel een gebruikersprotocol geschreven worden voor therapeuten.

Doorontwikkeling en businessmodel

Voor het afstuderen maakte Jorian een prototype, waarmee hij kon testen wat getest moest worden. De industrieel ontwerper wil het product doorontwikkelen, zo goedkoop mogelijk maken en geschikt voor zoveel mogelijk mensen. Bijvoorbeeld door de wearable in meerdere kleuren aan te bieden, kleiner te maken, schokbestendig en waterdicht. Daarnaast overweegt hij om de tool zodanig te maken dat mensen kunnen invoeren hoe ze zich voelen bij een vibratie; Quantified Self.

Toy Boxing

Jorian studeerde in juli 2017 af. Hij werkt nu bij Less or More, een bedrijf dat gespecialiseerd is in webdesign. Daarnaast bedenkt hij concepten om gezondheidszorg leuker te maken bij Game Solutions Lab. In zijn overige tijd werkt hij verder aan zijn eigen projecten.

Jorian houdt zich verder bezig met VR en AR. Samen met Koen Damen ontwikkelde hij Toy Boxing, een computerspel waarbij de speler een virtuele wereld ziet en tegelijk bokst op echte bokspalen, om een workout leuk te maken. De drie bokspalen corresponderen met de figuurtjes die van drie kanten komen aanlopen in de game. Hij won op 9 maart 2017 met Toy Boxing een Dutch VR Award in de categorie VR en AR studentenprojecten.

Tekst: Martijn van den Bouwhuijsen

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met Koert Mulders. Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.