Artikelen zoeken

Tech Playground De Grote Beek: succesvol en ambitieus

7 juli 2017 | Joep Kolijn, Mathijs Olthuis

Sinds de introductie van de Tech Playground begin februari 2017 maken zo’n vijf jongeren wekelijks gebruik van ‘het trapveldje’ voor jonge techneuten. Techies van 13 tot 20 jaar bouwen robots van Lego en maken virtuele landschappen met Minecraft. GGzE-coach Mathijs Olthuis wil de bijeenkomsten uitbreiden. Hij zoekt enthousiaste technische vrijwilligers zoals Joris Wellink. Nieuwe deelnemers zijn ook van harte welkom.

Talentontwikkeling

De Tech Playground op Landgoed De Grote Beek ontstond op initiatief van het eLab van GGzE en Dynamo Jeugdwerk van Lumens. Dynamo Jeugdwerk opende in mei 2016 verschillende technische werkplaatsen in jeugdcentra en speeltuinen, als aanvulling op het bestaande aanbod binnen het jeugdwerk, zoals sport, muziek en dans. Er kwam een nieuwe groep jeugd op af, waarbij de jeugdwerkers ontdekten dat ze kennis rond bijvoorbeeld autisme tekortkwamen. Zo kwamen ze in contact met het eLab van de GGzE en ontstond het plan samen een werkplaats te openen. Een mooie bijkomstigheid is dat medewerkers van beide organisaties de kans krijgen om in elkaars keuken te kijken.

Talentontwikkeling staat centraal. Jonge techneuten doen wat ze leuk vinden bij de Tech Playground, verbeteren hun technische skills en leren om samen te werken. Het belangrijkste is dat je niet kan falen, iedereen kan op zijn of haar eigen niveau aanhaken.

Doordat er steeds verbinding is met Dynamo Jeugdwerk, leren de jongeren ook het andere aanbod van Dynamo kennen. Na of tijdens hun behandeling bij GGzE kunnen ze daardoor makkelijker aansluiten bij evenementen in hun eigen wijk.

Bouwen en programmeren

Omdat vrijwel ieder kind Lego kent, begon de technische werkplaats op De Grote Beek als Lego robotwerkplaats. Net zoals de andere negen Tech Playgrounds in de Brainport-regio. De website van Lego ondersteunt de jonge bouwers bij het maken van robots. De techies kiezen robots en volgen bouwinstructies online. Met speciale grafische software programmeren ze de robots.


Volgens technisch vrijwilliger Joris Wellink is een robot geslaagd als die zelfstandig een of meerdere routines uitvoert. Denk bijvoorbeeld aan een robotwagentje dat vanaf een basisstation wegrijdt, vervolgens iets vastpakt en daarmee terug naar het station rijdt.

Vergevorderde bouwers kunnen in teamverband meedoen met de First Lego League. Wellink deed vroeger zelf mee aan de Legobouwwedstrijden en won internationale finales. Hij brengt zijn enthousiasme nu over op de jonge techies op Landgoed De Grote Beek.

3D-printen

Binnen de Tech Playgrounds worden materialen en kennis gedeeld, zodat de werkplaatsen niet steeds zelf het wiel hoeven uit te vinden.

Afhankelijk van de vraag van de deelnemers bieden de Tech Playgrounds ook andere activiteiten aan, zoals bouwen met TomTecT of 3D-printen. Bij de bijeenkomsten op Landgoed De Grote Beek spelen de jongeren soms het computerspel Minecraft. Daarmee leren ze virtuele 3D- landschappen in te richten.

Workshops

De bijeenkomsten van Tech Playground op de Grote Beek vinden plaats op woensdagmiddag. Mathijs Olthuis wil graag het programma uitbreiden. Bijvoorbeeld met workshops programmeren vooraf aan een tijdsblok waarin de jeugd robots bouwt.

Vrijwilligers gezocht

Om programma-uitbreiding mogelijk te maken zoekt Matthijs Olthuis technische vrijwilligers die het team komen versterken. Daarbij denkt Olthuis aan studenten die affiniteit hebben met robotica, van de Technische Universiteit Eindhoven of de Fontys Hogeschool.

Nieuwe deelnemers van harte welkom!

Nieuwe deelnemers van 13 tot 20 jaar zijn van harte welkom. GGzE cliënten die zijn ingeschreven mogen gratis meedoen met de Tech Playgrounds. Niet-ingeschreven jongeren mogen voor een euro deelnemen.

Op www.techplaygrounds.nl staat het volledige aanbod van werkplaatsen.

*auteur: Martijn van den Bouwhuijsen

joep .jpeg

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met Joep Kolijn. Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.