Artikelen zoeken

SOwhAt! Brainstorm

6 juni 2016 | Joep Kolijn

SowhAt! Brainstorm

31 mei was het GGZe Lab in Eindhoven de kolkende bovenkamer voor de SOwhAt! Brainstorm. Het doel van deze brainstorm: samen met de experts ophet gebied van jongeren en seksuele gezondheid relevante onderwerpen en thema’s in kaart te brengen voor een gesprek over seksuele gezondheid.

Een beetje context

SOwhAt! is een gespreksopener voor seksuele gezondheid en maakt praten over seks makkelijk (laagdrempelig en toegankelijk) voor jongeren en hun omgeving. Dit doet SOwhAt! door (applied) gaming te combineren met interactief theater en lokale samenwerking. Als gespreksopener legt SOwhAt! continu de verbinding met bestaande initiatieven en probeert zo een lijn aan te brengen binnen het gesprek. Met een breed onderwerp als seksuele gezondheid, waarbij een heleboel grote en kleine organisaties betrokken zijn, kan dat soms nog best lastig zijn. Vandaar de brainstorm waarbij samen met de verschillende experts de juiste ‘gesprekstof’ in kaart wordt gebracht.

Wat hebben we gedaan

Bewapend met pakken papier, plaknotities en stevige stiften zijn we aan de slag gegaan. Eerst met een braindump: alle voor de hand liggende onderwerpen werden opgeraapt, uit de mouw geschud of vanhet puntje van de tong geschraapt. Het resultaat:

een bijzonder goed gevulde en kleurrijke muur, die het canvas vormde voor interessante discussies en gedachtengangen. Op basis van al deze input zijn een aantal overkoepelende thema’s geformuleerd, die invulling gaan geven aan de vier hoofdstukken van SOwhAt! de Game.

Heb jij zelf ook nog wel aan aantal onderwerpen

die zeker moeten worden meegenomen? Check de brainstormmap of mail naar daten@projectsowhat.nl

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met Joep Kolijn . Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.