Artikelen zoeken

Scenario's voor de toekomst van de forensische jeugdzorg

8 juli 2019 | Ilja Bongers, Marlies Grolle

Hoe zorgen we ervoor dat de forensische jeugdzorg van topkwaliteit is en welke onderzoeken zijn nodig om dát te realiseren? In het project ‘Back to the future - De toekomst van het forensische jeugdveld’ gaan we met behulp van de scenariomethode op zoek naar de onderzoeksthema’s die de kwaliteit van de forensische zorg waarborgen.

Op vrijdag 28 juni heeft de eerste workshop van het scenarioproces plaatsgevonden. In de bijeenkomst zijn we op zoek gegaan naar trends die de toekomst voor Nederland beschrijven. Waarbij de volgende twee trends het meest onzeker waren, ‘de complexiteit van de samenleving’ en ‘beslissingen op basis van kennis, informatie en technologie’. Samen beschrijven deze trends vier toekomstscenario’s die ons helpen bij het vaststellen van een onderzoeksagenda voor de Forensische zorg voor jeugd. De vier toekomstscenario’s zijn op moodboards uitgewerkt door de deelnemers. Zie bijvoorbeeld ‘Donkere samenleving’ en ‘Mogelijkheden te over, maar de regels staan vast’.

Op 6 september is de volgende workshop, waarbij we aan de hand van de vier beschreven scenario’s de kansen en bedreigingen voor kwaliteit van de forensische zorg voor jeugd gaan formuleren met de deelnemers.

Daarnaast vragen we nog input van experts, zoals hoogleraren, cliënten, ervaringsdeskundigen en professionals. Indien u nog mee wilt denken over de onderzoeksthema’s dan benaderen we u graag als expert, opgeven kan via deze link. Meer informatie over het project is hier te vinden.

Mogelijkheden te over, maar de regels staan vast
Donkere samenleving
marlies.png

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met Marlies Grolle. Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.