Artikelen zoeken

Recente therapieën voor psychose niet allemaal effectief

19 december 2018 | Bas van Oosterhout

De resultaten van een onderzoek die aansluiten bij een belangrijke maatschappelijke discussie die betrekking heeft op effectiviteit van behandelingen. De groepsgewijze MCT was al wijdverspreid zonder dat hier overtuigende evidentie voor was. Uit het onderzoek blijkt nu dat het niet voldoende werkt. Dit roept de vraag op in hoeverre we nieuwe behandelstrategie gaan implementeren met het risico dat ze niet werkzaam zijn. Zijn we nog wel voldoende kritisch? Of zijn we blij met ieder nieuw aanbod?

Strekking van het onderzoek

MCT of metacognitieve training in groepen blijkt voor mensen met een psychotische stoornis niet effectief. De therapie zorgt niet voor afname van wanen en achterdocht en heeft geen effect op denkstijlen. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Bas van Oosterhout.

De suggestie wordt gedaan om clienten juist te helpen de denkstijlen te onderkennen en er hulpmiddelen bij te bedenken in plaats van ze te veranderen. Daarnaast is in de groepsgerichte aanpak te weinig ruimte voor het individu: een meer gepersonaliseerde aanpak is van groot belang. Een andere therapie voor stemmenhoorders, genaamd COMET, blijkt wel effectief. De insteek die gericht is op het uitvergroten van een positief gevoel door lichaamshouding, zelfspraak en verbeelding leidt tot een afname van depressieve klachten bij deze clienten.

Jumping to conclusions
Clienten met een psychotische kwetsbaarheid hanteren bepaalde denkstijlen die soms maken dat de klachten voortduren of verergeren. Een voorbeeld hiervan is "˜jumping to conclusions", waarbij men op basis van (te) weinig informatie al vaak voortijdig conclusies trekt. In de groepstraining leren de clienten deze denkstijlen te herkennen, leren zijn de negatieve impact ervan te onderkennen en wordt gestreefd naar het beinvloeden van de denkfouten.

Bas.jpeg

Note: Op 23 november promoveerde onze collega Bas van Oosterhout, klinisch psycholoog en manager behandelzaken van Eenheid Kind & jeugd, aan de VU in Amsterdam. Zijn Proefschrift "Metacognition and cognitive biases in the treatment of psychosis". Promotoren waren de hoogleraren Mark van der Gaag en Lydia Krabbendam. Na een zeer helder "lekenpraatje", waarin Bas voor het aanwezige publiek de strekking van zijn onderzoeken uitlegde en eindigde met duidelijke aanbevelingen voor de psychologische behandeling van wanen en auditief verbale hallucinaties, verdedigde hij zijn werk met verve.

Lees hier gehele proefschrift.

cm-placeholder.png

Wil je meer weten over dit onderzoek neem dan contact op met Bas van Oosterhout Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.