Artikelen zoeken

Quantified Self in de praktijk: Zorgstagiaires experimenteren met slimme polsbandjes

29 mei 2017 | Mike van Rosmalen, Celine Moonen

Quantified Self (QS), ofwel Meetbare Zelf, is een wereldwijde trend. Steeds vaker gebruiken mensen technologie om informatie over zichzelf te verzamelen en ervan te leren.

Het registreren en benutten van gekwantificeerde persoonlijke gegevens biedt perspectieven voor de zorg, waar steeds meer aandacht is voor preventie en eigen regie. In opdracht van het eLab van GGzE vindt daarom onderzoek plaats naar de mogelijkheden van QS in de geestelijke gezondheidszorg.

Eind juni 2017 presenteren de onderzoekers, HBO Verpleegkunde-afstudeerders Mike van Rosmalen en Celine Moonen, de mogelijkheden om zelfbeeld van zorgverleners en cliënten te ondersteunen met Quantified Self.
Onderdeel van de studie is een praktijkproef met fitbits: polsbandjes voor registratie van onder meer hartslag, beweging en slaapritme. Zorgstagiaires experimenteren een week lang met deze draagbare apparatuur.

Meetbare Zelf

33% van de mensen gebruikt inmiddels Quantified Self in hun leven, bewust of onbewust. Zo blijkt uit het onderzoek dat wordt verricht in opdracht van het eLab van GGzE.
De technologische ontwikkelingen zijn een drijvende kracht voor de wereldwijde trend. Er is steeds meer en geavanceerdere apparatuur beschikbaar voor verzamelen, interpreteren en visualiseren van data. Patronen worden zichtbaar die anders verborgen zouden blijven.

De persoonlijke informatie staat dikwijls weergegeven op een draagbaar apparaat, een wearable. Daarbij valt te denken aan een intelligent polsbandje zoals de fitbit. Waar aanvankelijk vooral sporters gebruik maakten van de wearables, vindt nu ook steeds vaker toepassing plaats bij gezondheidsmonitoring.

Proef met intelligente polsbandjes

Het onderzoek naar de haalbaarheid van Quantified Self voor de GGzE vindt plaats in samenwerking met de programmalijn: ''Technologie in zorg en welzijn'' van de Fontys Hogeschool.
Na een literatuuronderzoek volgt nu een praktijkonderzoek. Met name jongeren staan open voor de Quantified Self-technologie volgens het onderzoeksteam. De onderzoekers richten zich daarom op zorgstagiaires.

In totaal doen er 9 studenten van HBO en MBO mee aan de proef met de intelligente polsbandjes. De stagiaires mogen vrij experimenteren met de wearables, waarop de persoonlijke informatie bondig wordt weergegeven. Voor uitgebreidere visualisatie van de kwantitatieve gegevens is verbinding met een mobiele telefoon nodig.

De bevindingen van de stagiaires moeten inzage geven in de mogelijkheden om zelfbeeld te ondersteunen met Quantified Self. De onderzoekers vragen aan de stagiaires onder meer welke data ze bijhouden en wat dat met hun zelfbeeld doet. Van daaruit wordt de vertaalslag gemaakt naar de mogelijkheden om zelfbeeld van cliënten en medewerkers te ondersteunen.

*auteur: Martijn van den Bouwhuijsen

joep .jpeg

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met Joep Kolijn. Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.