Artikelen zoeken

Positieve effecten voorlichting over psychiatrische aandoeningen bij bevolking

17 juni 2020 | Joyce Bierbooms, Catherine van Zelst, Evelien Wagemakers

Psychische problemen treden meestal voor het eerst op tijdens de adolescentie of bij jongvolwassenen. In Nederland kreeg driekwart van de mensen die nu psychische problemen hebben of ooit hebben gehad er voor het eerst mee te maken vóór het 25ste levensjaar . Wanneer psychische problemen al zo vroeg tot uiting komen, is de kans groter dat deze het leven van een persoon zullen bepalen. Een interresant onderzoek.

 

Positieve effecten van voorlichting over psychiatrische aandoeningen in de algemene bevolking Nederland.

Een artikel over een  onderzoek wat in het 'Tijdschrift voor de Psychiatrie' is gepubliceerd. Met dank!

VAN ERP, C. VAN ZELST, P. DELESPAUL, E. WAGEMAKERS, J. VAN WEEGHEL, J. BRUGMANS, J. BIERBOOMS, G. RABBERS, S. VAN DER WEERD, H. KROON

ACHTERGROND

De cursus Mental Health First Aid (mhfa) is een vorm van psycho-educatie voor burgers in de algemene bevolking en voor specifieke doelgroepen (welzijnswerkers, politie e.d.). De cursus is erop gericht om psychische problemen bij anderen te herkennen, hen te benaderen,te ondersteunen en te verwijzen naar passende hulp.

DOEL

Beargumenteren van de mogelijke bijdrage die mhfa kan leveren aan de vroegsignalering van, vroege interventie bij en destigmatisering van psychische problemen in Nederland. METHODE Vanuit de literatuur en praktijk beschrijven van kenmerken, meerwaarde en aandachtspunten van mhfa in de Nederlandse context.

RESULTATEN

Positieve ervaringen in het buitenland doen veronderstellen dat mhfa ook in Nederland kan bijdragen aan de vroegsignalering van, vroege interventie bij en destigmatisering van psychische problemen. Optimalisering van de cursus op de lokale context is hierbij van belang.

CONCLUSIE

Gezien de ervaringen met mhfa in het buitenland verwachten wij dat de cursus ook in Nederland kan bijdragen aan de vroegsignalering van, vroege interventie bij en destigmatisering van psychische problemen. Optimalisering van de cursus op de Nederlandse lokale context is hierbij van belang. Nederlands evaluatie- en effectonderzoek is nodig om vast te stellen of de positieve effecten uit internationaal onderzoek ook in ons land van toepassing zijn. Ook is meer inzicht nodig in hoe de cursus kan worden toegesneden op de lokale Nederlandse context, of volwassenen en jongeren tijdig goede hulp ontvangen dankzij mhfa, en hoe het stigma rond psychische aandoeningen verder verkleind kan worden.

Meer weten over MHFA? kijk op https://mhfa.nl/

joyce.jpeg

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op metJoyce Bierbooms Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.