Artikelen zoeken

Positief bekeken! GGzE Centrum autisme

11 november 2019 | Marion Vollenberg, Danielle van den Meerakker-Heesakkers, Paula Buren, Eline Nievers

 

In nauwe samenwerking met cliënten van GGzE Centrum autisme ontwikkelt GGzE gesubsidieerd door ZonMw, de training Positief bekeken! In deze training gaan cursisten  hun sterke kanten (her)ontdekken, om daar vervolgens mee aan de slag te gaan.

 

Binnen GGzE Centrum autisme is aandacht voor de sterke kanten van haar cliënten. Het bestaande trainingsaanbod van het centrum Autisme is echter nogal gericht op beperkingen en niet specifiek op talenten. De Denktank Autisme wil dit aanbod graag aanvullen en heeft daarvoor subsidie gekregen. 

Doel

Het doel is het ontwikkelen van een cursus voor en door cliënten. Deze cursus focust op die zaken die goed gaan bij cliënten, het (her)ontdekken van persoonlijke kwaliteiten en mogelijkheden en hoe zij dit kunnen toepassen in hun dagelijks leven.

De doelgroep bestaat uit alle cliënten van GGzE Centrum autisme. Deze cliënten zijn volwassenen met een normale tot hoge begaafdheid en autismespectrumstoornis.

Werkwijze

Het projectteam bestaat uit 4 ervaringsdeskundigen, daaromheen is een klankbordgroep van experts welke gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven. De training zal in co-creatie met cliënten vorm gegeven worden.

De training

Na de intake wordt er in de eerste 5 bijeenkomsten aandacht besteed aan het (her)ontdekken van sterke kanten. Hierop volgt voor elke deelnemer een individuele coaching. In de laatste 6 bijeenkomsten ligt de nadruk op het daadwerkelijk gebruik maken van de ontdekte sterke kanten. Afsluitend vindt er weer een individuele coaching plaats. 

Doel van het onderzoek

Doel van dit onderzoek is het verschaffen van inzicht in de effecten van de training Positief Bekeken! op het welbevinden en het ervaren van empowerment van de deelnemers. We willen nagaan of de training effect heeft (kwantitatief onderzoek) en hoe dit wordt ervaren (kwalitatief onderzoek).

Tijdens de training wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan. Het onderzoek zal deels toetsend en deels beschrijvend zijn en zowel kwantitatief als kwalitatief. In het onderzoek stellen wij de volgende vragen:

1.      Wat is het effect van de training op het welbevinden van de deelnemers?

2.      Wat is het effect van de training op empowerment van de deelnemers

3.      (Hoe) wordt (het effect van) de training ervaren?

 Start begin 2020

Als je cliënt bent bij GGzE Centrum autisme kun je jezelf aanmelden voor deelname aan een volgende cursus via autismegroepen@ggze.nl. Ook voor mee info kun je terecht op dit e-mailadres.

En dan verder

Na dit ontwikkeltraject volgt het implementatie traject GGzE breed. De training wordt aangepast in nauwe samenwerking met cliënten van betreffende doelgroep en gegeven door ervaringsdeskundigen. Het plan is om de training geschikt te maken voor mensen uit de volgende doelgroepen:

 • Psychosen
 • Angst- en stemmingsstoornissen
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • ADHD
 • Forensische problematiek
 • Eetstoornissen
 • Kind en Jeugd
 • Ouderen psychiatrie

Voor dit implementatietraject is een vervolgsubsidie aangevraagd bij ZonMw. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Projectteam (mensen met autisme)

 • Eline Nievers, doctor in de Sociale Wetenschappen
 • Danielle van den Meerakker-Heesakkers, redacteur e-lab
 • Paula Buren, ervaringsdeskundig trainer
 • Marion Vollenberg, Msc organisatiewetenschappen richting GGZ en psychiatrisch verpleegkundige

Klankbordgroep 

 • Prof. Jaap van Weeghel verbonden aan Tilburg University, Phrenos, Parnassia groep en Grondlegger van en Boegbeeld op gebied van rehabilitatie en de-stigmatisering
 • Wilma Boevink hoofd onderzoeksnetwerk ervaringsdeskundigen en boegbeeld van de beweging rondom herstel en empowerment van mensen met een psychische aandoening in Nederland
 • Ilse Hendrikx (kadelink.be) Kerntalentenanalist en post-graduate autisme
 • Anouk van den Berg, psycholoog en ontwikkelaar sterke kanten spel
 • Carla van Herpen, senior adviseur Eindhoven Doet
 • Josje Taabe, Projectleider Individuele Plaatsing en Steun (IPS) en arbeidsdeskundige
 • Myrian Polman, coordinator trainingen centrum autisme
 • Jeanine van der Meijden, manager centrum autisme, klinisch psycholoog en POD teamlid
 • Sanne Baudoin, coordinator Autisme Netwerk Nederland
 •  

Voor meer info over de subsidie kijk op Projectpagina ZonMw

 

En ook een mooi artikel  geplaatst door Stichting Weerklank

 

cm-placeholder.png

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met Marion Vollenberg Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.