Artikelen zoeken

Pilot Psycholance Eindhoven

Eindhoven: Resultaten pilot psycholance

Eindhoven is een aantal weken pilot geweest voor een onderzoek met betrekking tot beoordeling en vervoer van verwarde mensen. Ondertussen is de proefperiode afgelopen en zijn de resultaten van de pilot bekend.

Pilot

In februari zijn Politie Oost-Brabant en GGzE van start gegaan met een pilot om gedurende drie maanden op zaterdagavond een rapid responder met psycholance in te zetten. Doel hiervan was te komen tot een snelle beoordeling en (be)handeling op locatie bij mensen waarvan politie melding kreeg dat er sprake zou zijn van verward gedrag. Indien nodig kon een cliënt door de psycholance ook veel klantvriendelijker vervoerd worden naar een geschikte locatie. Tot op heden gebeurde dit veelal in een politieauto

Inmiddels is de proefperiode afgelopen en zijn de resultaten van de pilot op een rij gezet.

Resultaten

Tijdens de pilotperiode zijn de rapid responder en psycholance ingezet op 12 zaterdagavonden. Bij het begin van de pilot werd aangenomen dat die avonden de meeste meldingen van verwarde personen zouden opleveren. In de proefperiode zijn er slechts 18 interventies geweest door het pilotteam. De verwachting was dat dit aantal aanmerkelijk hoger zou liggen.

Opmerkelijke resultaten

Ondanks het tegenvallende aantal interventies kwamen er uit de pilot wel enkele interessante resultaten naar voren:

  • De inzet van de noodhulp van politie bleek duidelijk minder door de aanwezigheid van het pilotteam.
  • Door het inzetten van de rapid responder behoefden veel verwarde mensen niet vervoerd te worden in een politieauto naar een beoordelingslocatie.
  • Verder is in de pilot gebleken dat indien er contact is vanuit de meldkamer of noodhulpeenheid van politie met de crisisdienst, de interventies door politie beperkt en zelfs voorkomen kunnen worden. Het bleek dat de crisisdienst/ GGzE medewerker telefonisch goed kan bijdragen aan de triage. Triage wil zeggen dat men een inschatting maakt naar de aard en ernst van de problematiek in relatie tot de benodigde spoed voor interventie. Op die manier kon de casus op een effectievere manier overgenomen worden door de crisisdienst en had de politie veel eerder haar handen vrij
  • Het vervoer met de psycholance voldeed in de betreffende situaties en cliënten spraken hun waardering hierover uit. Er is echter geen ervaring opgedaan in het vervoer met hevig verzet.

Conclusie

De resultaten van deze pilot worden meegenomen in de werkgroepen die bezig zijn met de ontwikkeling van de integrale ketenaanpak voor Oost-Brabant. In september 2016 zullen alle resultaten tijdens een conferentie worden toegelicht.

esther.jpg

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met Esther Pols.

Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.