Artikelen zoeken

Paper over online behandelen in het nieuwe normaal

Achtergrond: De COVID-19 pandemie heeft geleid tot de noodzaak van een onmiddellijke en grootschalige opschaling van online behandelen in de GGz. Ondanks deze opschaling zijn er nog veel onzekerheden als het gaat om 'het nieuwe normaal' in de GGz. In hoeverre zullen de ervaringen die zijn opgedaan ten tijde van de intelligente lock-down leiden tot een blijvend en duurzaam gebruik van online behandelmogelijkheden in de GGz?

Inleiding

Toen het land in maart dit jaar in een intelligente lock-down terecht kwam, was één van de gevolgen een massale en grootschalige opschaling van online behandelen in de GGz. Bij GGzE was dit niet anders en met elkaar werden de schouders eronder gezet.

In deze periode hebben we met verschillende zorgprofessionals gesproken over hun ervaringen én over hun verwachtingen als het gaat om de integratie van online behandelen in 'het nieuwe normaal'. We hebben hier in mei verslag van gedaan middels een Sway: https://sway.office.com/AawTjwlOvl3GxubL

Naast dit verslag hebben we een paper geschreven waardoor we onze ervaringen breder kunnen delen. Dit artikel is nu gepubliceerd in JMIR Formative Research en daar zijn we ontzettend trots op. Het volledige artikel is te vinden via https://formative.jmir.org/2020/10/e21344/

 

Nederlandse Samenvatting

Doelstelling

In dit paper worden verwachtingen geformuleerd ten aanzien van de integratie van online behandelen in de GGz in het nieuwe normaal na de COVID-19 periode.

Methode: In een interview studie zijn 11 zorgprofessionals gevraagd naar hun ervaringen met online behandelen tijdens de corona periode en hun verwachtingen voor de toekomst. Participanten zijn gerekruteerd bij een GGz organisatie in Eindhoven, in het zuiden van Nederland. De interviews vonden plaats tussen 7 en 30 april 2020, gedurende de piek van de corona crisis (eerste golf). Voor de analyse is een thematische coderingsmehode toegepast.

Resultaten

De resultaten van de interviews leren ons dat het nieuwe normaal in de GGz naar alle waarschijnlijkheid zal bestaan uit meer blended behandelingen. Doordat drempels worden weggenomen ten aanzien van kennis en vaardigheden, doordat ervaring wordt opgedaan, en door onverwachte mogelijkheden, zal er naar verwachting in ieder geval een toename te zien zijn op de langere termijn. Echter, niet alle ervaringen zijn positief (bv. door ontbreken van goede technische middelen) en er blijven situaties waarin de keuze voor online behandelen niet voor de hand ligt. Daarnaast vraagt een duurzame adoptie van online behandelen meer dan alleen positieve ervaringen gedurende een periode dat er eigenlijk geen keuze was.

Conclusie

Duurzame opschaling van online behandelen in de GGz vraagt om op maat gemaakte oplossingen, investering in technologie en flexibiliteit bij GGz organisaties. Online behandeling kan heel goed werken, waarschijnlijk in veel meer situaties dan we tot nu toe aannamen, maar er zijn verschillende factoren die hier invloed op uitoefenen.

joyce.jpeg

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met Joyce Bierbooms.. Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.