Artikelen zoeken

eLab: Meer aandacht voor vermarkten van producten

12 oktober 2017 | Freena Eijffinger, Joep Kolijn, Karin van den Berkmortel

In een drieluik wordt ingegaan op de wereld van het eLab. Deel één gaat over de oprichting, de locatie en carrièremogelijkheden. In deel twee ligt de focus op de productontwikkeling en de producten. Deel drie gaat over de toekomst van de innovatiebroedplaats.

De dynamische wereld van het eLab: deel 2

Bij het eLab worden slimme eHealth-tools bedacht, ontwikkeld en geïmplementeerd die de eigen regie van GGzE-cliënten vergroten en herstel versnellen. Daarbij valt te denken aan apps zoals Ecogram en Mijn Oplossingen, en producten zoals SEM en Vibe. De innovatiebroedplaats wil beter worden in het vermarkten van zorgproducten en gaat het aanbod ontsluiten op een geheel nieuwe manier.

Co-creatie

De aanbodgestuurde businessmodellen die vóór de oprichting van het eLab gehanteerd werden boden geen soelaas bij eHealth-innovatie. De innovatiebroedblaats gebruikt vanaf de opstart een nieuw model: vraaggestuurd innoveren. Concepten bedenken, aannames valideren, prototypes testen en doorontwikkelen, in plaats van autonoom producten uitontwikkelen, complete ondernemingsplannen uitschrijven en innovaties pushen. Dit alles gebeurt in co-creatie met cliënten, bedrijven en behandelaren. Met in het achterhoofd: eigen regie van GGzE-cliënten vergroten en herstel versnellen. De aanpak bleek een succes. In navolging van GGzE hanteren ook andere zorginstellingen deze methodiek.

Producten en apps

Bij het eLab zijn en worden allerlei slimme producten ontwikkeld zoals SEM, een interactieve spiegel die het gezicht van gebruikers leest en reageert door positieve tekst of afbeeldingen op de spiegel te laten verschijnen. Vibe is een vibrerende wearable die positieve gedachten triggert. Mijn Oplossingen is bijvoorbeeld een app die op het eLab werd ontwikkeld. Die applicatie ondersteunt GGzE-cliënten bij het bedenken en toepassen van oplossingen voor persoonlijke problemen.

Successen en beperkingen

Sommige eHealth-tools vinden een breder draagvlak dan andere. Een van de grote successen is de Ecogram app, die de kwaliteit en omvang van een sociaal netwerk in kaart brengt. In samenwerking met een Fontys-stagiair werd een eerste prototype ontwikkeld. Dit jaar kwam er een nieuwe versie, die op alle iPads van de Woenselse Poort staat. In 2017 gaan andere GGzE-afdelingen experimenteren met deze applicatie.

Sommige projecten brachten niet het resultaat waarop van tevoren was gehoopt. Het eLab experimenteerde bijvoorbeeld veel met serious gaming in samenwerking met Fontys, maar het leverde geen game op. Het maken van een game voor therapie bleek nog een hele uitdaging.

Sterk in concepten en prototypes

Bij productontwikkeling hanteert het eLab in grote lijnen drie projectfases: de verkenningsfase, het maken van een business case en ten slotte het vermarkten. In welke fase een project begint en hoeveel vervolgfases worden doorlopen verschilt per case. De innovatiebroedplaats excelleert in het verkennen, waarbij innovators concepten ontwikkelen, én in het maken van business cases, waarbij prototypes worden gemaakt.

Meer producten ontwikkelen

Het eLab wil graag beter worden in het implementeren van producten. Doel is om gezamenlijk met stakeholders meer producten te ontwikkelen en gezamenlijk de inkomsten te genereren. Op voorwaarde dat de stakeholders zorgvuldig omgaan met intellectueel eigendom en het eLab niet overbelast raakt. Om het vermarkten van zorgproducten te bespoedigen besloot GGzE om innovatiemanager Victor Beerkens aan te stellen. Hij houdt zich bezig met het verder implementeren van de lean start-up methodiek. Een subsidie van Health Tech Yard vormt de financiële basis voor de organisatieverandering.

WELshop

Een initiatief om het zorgaanbod beter te ontsluiten is WELshop, een website met een online behandel- én coachingsaanbod. Dat is een soort bol.com, maar dan van GGzE. Cliënten, maar ook andere geïnteresseerden, kunnen vanaf december 2017 via diverse zoekopties bij een passend online zorgproduct uitkomen. Behandelaren kunnen op een makkelijke manier opties aanbieden aan cliënten. In de toekomst kan ook waardering gegeven worden aan de behandelingen en coaching. De bètaversie staat nu online.

*auteur: Martijn van den Bouwhuijsen

Karin.jpg

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met Karin van den Berkmortel Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.