Artikelen zoeken

Ketensamenwerking Verwarde personen en acute situaties

29 juni 2016 | Esther Pols

Organiseren van Nabijheid

Kleinschalig zoeken, kleinschalig vinden en vervolgens op een efficiënte manier de zaak regionaal organiseren. Dat is het uitganspunt van de integrale aanpak voor zorg en veiligheid waar Oost-Brabant sinds een jaar mee aan de slag is. Verschillende partijen werken hierin nauw samen, waaronder 40 gemeenten, de Regionale Ambulance Voorziening (RAV), politie, Openbaar Ministerie, Novadic Kentron (verslavingszorg), drie GGZinstellingen (Reinier van Arkel, GGzE en GGZ Oost Brabant) en zorgverzekeraars. Burgemeester Jan Pommer van Sint-Michielsgestel is aanjager van de integrale aanpak en vertelt hoe Oost-Brabant omgaat met dit vraagstuk.

Het aantal registraties van verwarde personen bij de politie is nog steeds groeiende, en waarschijnlijk wordt slechts een deel geregistreerd, omdat degene die een winkeldiefstal pleegt, in de registers wordt geregistreerd als winkeldief, terwijl het een persoon met verward gedrag betreft. Met andere woorden, het probleem is veel groter.’ Volgens de tussenrapportage van het landelijke Aanjaagteam Verwarde Personen (januari 2016) is voor mensen die verward gedrag vertonen en in een acute situatie terechtkomen, de beschikbaarheid van zorg en de overdracht van acuut naar niet-acuut niet altijd goed geregeld.

Ook is er nog niet overal GGZ-kennis aanwezig in de meldkamer. Omdat de politie vaak als enige uitrukt na een oproep bij verwarde personen, komt het voor dat de politie deze persoon vervoert en deze in een politiecel terecht komt. Hiervoor is echter geen juridische basis als er geen strafbare feiten zijn gepleegd en draagt ook niet bij aan het welzijn van de persoon. Pommer: ‘De politie besteedt per jaar gemiddeld 60 procent van de werkzaamheden aan deze groep, terwijl die er helemaal niet voor is ingericht. Dat is mede de reden dat we elkaar in Oost-Brabant hebben opgezocht en proberen volgens een integrale aanpak dit vraagstuk aan te pakken.’

Doelgroep

In Nederland zijn ongeveer 160.000 volwassenen tussen de 18 en 65 jaar die voldoen aan de definitie van personen met verward gedrag: ‘Mensen die grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen’ (Bron: Aanjaagteam Verwarde Personen).

Het gaat om mensen met verschillende aandoeningen en/of beperkingen (psychiatrische klachten, licht verstandelijke beperkingen, dementie, verslaving) en/of verschillende levensproblemen (schulden, dakloosheid, verlies van dierbaren, gebrek aan participatie, onverzekerd zijn, illegaliteit, etc.). Daarnaast is er in Nederland een groep personen met een psychiatrische stoornis die tevens zeer gevaarlijk gedrag vertoont. Deze personen hebben, naast een psychiatrische stoornis, delicten gepleegd, waarvan de strafrechttitel inmiddels is verlopen of die nog geen delicten hebben gepleegd, maar wel zorg nodig hebben in een zeer beveiligde omgeving in de GGZ. Er zijn mensen die geen ondersteuning of zorg willen of niet onderkennen dat ze die nodig hebben. Dit terwijl het soms vanuit persoonlijk én maatschappelijk oogpunt wel van belang is.

Lees hier het hele artikel.

Lees ook meer op de website www.aanjaagteam.nl

esther.jpg

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met Esther Pols.

Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.