Artikelen zoeken

BLOG: Lessons learned innovatiereis 2015 Silicon Valley

14 maart 2016 | Kees Spitters

Lessons learned innovatiereis 2016 Silicon Valley

De delegatie bestond uit bestuurders en directies van diverse zorginstellingen en start up teams. De bestuurders gingen uiteraard om nieuwe ervaringen en inzichten op te doen op het gebied van technologie en zorg. De start ups met als ultieme doel de investeerder (ook wel angel genoemd) te kunnen schaken, die hun perfecte product tot een hoger plan kon brengen met als enige doel 'making money'.

Het bleek wederom (vorig jaar rond deze tijd ook deze trip gemaakt) een inspirerende reis met veel nieuwe inzichten. Voor een gedetailleerde beschrijving van iedere dag verwijs ik graag naar de uitgebreide blogs van Kees Spitters, die samen met Marieleen Bouts en mij deze trip maakte. Overigens vond ik het bijzonder prettig dat ik deze keer niet als enige afgevaardigde van GGzE aanwezig was. Ter plekke konden we op een aantal fronten meteen contacten leggen en zaken doen. Hierover later meer. Wat waren voor mij de meest opvallende ontwikkelingen?

Think Big, Act Big

Als eerste wat me telkens weer opviel was de mentaliteit: 'think big, act big'. Daar waar we in Nederland geneigd zijn als nuchtere rationele burger op te treden wordt in Amerika alles vergroot. Successen, al zijn ze nog zo klein, worden in mooi inpakpapier verpakt en met veel elan aan de buitenwereld getoond.

Nieuwe initiatieven werden met veel bombarie gepitched en met een toekomstbelofte weggezet die zijn weerga niet kent. Bij doorvragen echter bleek de spin off soms erg mager. Daarentegen was er een aantal bedrijven dat met deze formule wel echt succesvol was. Eén daarvan was Nextdoor; een social network dat mensen in een wijk met elkaar connect. Dit vanuit de filosofie dat de meeste mensen elkaar in de buurt niet meer kennen terwijl er wel behoefte is aan een sociale lokale community. Het werkt als Facebook, met ook de mogelijkheid voor subgroepen. Het bedrijf is drie jaar geleden opgestart met 176 wijken. Nu zitten ze op 77.250 wijken. Het groeit exponentieel.

De toegevoegde waarde van dit netwerk wordt door de gebruiker nadrukkelijk aangegeven, op het gebied van events, vermindering criminaliteit in de omgeving, uitwisseling van informatie enzovoorts. Vanaf november zit het bedrijf ook in Nederland, in Amsterdam wel te verstaan aan de Keizersgracht. Verwacht wordt dat het over 2 á 3 jaar overgenomen wordt door Google voor circa 2 miljard euro waarbij een enorme schat aan data aan Google ter beschikking komt. Bijzonder trouwens hoe dit product in de markt wordt gezet, niet via instituties of lokale overheden maar meteen de eindgebruiker verleiden via enorme marketingcampagnes.

Paradigmashifts in zorgconsumptie

Wat me als tweede opviel en dat was meteen een groot verschil met vorig jaar waren de vele ICT- innovaties die voor een paradigmashift kunnen zorgen. Vorig jaar ging het vooral om gadgets, dit jaar waren er meer initiatieven die een totale verandering van het zorglandschap kunnen realiseren. Zo bezochten we Honor; een bedrijf dat met hulp van een aantal investeerders ca 150 miljoen (ja, je leest het goed!) kreeg om een nieuw concept in de thuiszorg op te zetten. Een soort van UBER voor de thuiszorg. De klant kan zelf een care professional (care pro) aanvragen via een app; via een algoritme wordt de cliënt aan een care pro gekoppeld die de beste fit heeft.

De care pro's worden zwaar gescreend alvorens ze opgenomen worden in het bestand (zowel wat betreft hun bekwaamheid als de looks). Ook is er een app voor familie en een voor de care pro's. De care pro's kunnen zelf bepalen wanneer en voor wie ze hun diensten inzetten. Geen enkele overhead meer! Stel je voor wat dat voor onze thuiszorg in Nederland zou kunnen betekenen. Maar ook voor het GGzE-aanbod is het interessant om in dit concept verder te denken.

Een ander, vergelijkbaar bedrijf was Grand rounds; een marktplaats die patiënten aan de beste dokters (van de wereld zeggen ze zelf) verbindt. Hun doel is, naast het maken van de beste koppeling tussen patiënt en hulpverlener, big data te verzamelen met als doel de zorgkosten te verminderen (fouten reduceren, voorspellingen kunnen maken op basis van trends, preventieve maatregelen kunnen nemen enzovoorts).

Netwerken!

Wat me als derde opviel was het optimale gebruik van netwerken. Silicon Valley is 'the place to be' als het gaat over innovatiekracht vanwege de enorm grote hoeveelheid kennis die er zit en die uitgewisseld wordt en connecties die gemaakt worden tussen investeerders en innoveerders. We bezochten een aantal locaties waar dit goed zichtbaar was. Een daarvan was het Fogarty institute for innovation. Een incubator in het ziekenhuis; het is enerzijds een trainingsoord dat start ups leert hoe te innoveren (learn by doing) als ook zelf innovaties uitvoert met het achterland van het ziekenhuis. Ik moest meteen aan ons eigen Elab denken en hoe we een aantal van de principes van Fogarty kunnen toepassen om de next level Elab/IDlab te realiseren.

Een ander voorbeeld was Aging 2.0 wat gehuisvest is in een industrieel pand dat circa 200 start ups huisvest. Als organisatie kun je ‘member’ worden en kun je vervolgens gebruik maken van alle faciliteiten en netwerken. Aging 2.0 heeft als doel het leven van de oudere te verbeteren door middel van het organiseren van events om nieuwe innovaties op dat gebied te delen. Het afgelopen jaar hebben ze meer dan 100 events georganiseerd.

Bij Google zagen we wat een optimaal intern netwerk kan betekenen. We spraken daar (en blijkbaar was dat zeer bijzonder dat we in het episch centrum van Google mochten komen) een zeer gepassioneerde jongeman die met zijn bedrijfje nog niet zo lang geleden door Google was overgenomen. Bij zijn aanname werd hem het volgende verteld: ‘Probeer niet de slimste te zijn, want ze zijn allemaal superslim hier en dan zal je hoofd uit elkaar barsten. Probeer ook niet de meest hardwerkende employee te zijn, want dat zijn ze ook allemaal en dan brand je lichamelijk af. Wat we wel van je vragen is: be nice!’ Hoe simpel kan het zijn!

Google heeft een intern ecosysteem waarbij iedereen van elkaars projecten op de hoogte is of kan zijn. De projecten zijn via een beveiligde site te bereiken onder ‘go.naam project’. Een soortgelijk iets kunnen wij gelukkig straks ook als over een paar weken de opvolger van intranet gelanceerd wordt.

Belang van ICT

Wat me tevens is bijgebleven is het belang van ICT bij de implementatie van nieuwe innovaties.

Op de conferentie Health 2.0 zagen we een aantal voorbeelden waarbij ICT in het primaire proces als ondersteuning van de professional een toegevoegde waarde had. We weten allemaal dat het bedenken van nieuwe concepten een creatief proces is en soms een lange tijd kent als het over validering gaat. Echter het implementeren of opschalen van deze concepten is een veel complexer en hardnekkiger probleem. Innovatie is echter pas innovatie als het zijn waarde bewezen heeft in de dagelijkse praktijk.

Een aantal nieuwe ideeën (helaas waren de voorbeelden alleen in de somatiek) kon met behulp van ICT-applicaties echter wel makkelijker geïmplementeerd worden. Ik kreeg daarbij meteen een déjà vu. Stel dat het ons lukt het suïcidepreventieprotocol met een ICT applicatie ingevoerd te krijgen waarbij de cliënt en de hulpverlener op een meer objectieve wijze (ondersteund vanuit big data) suïciderisico's kunnen zien aankomen en hierop anticiperen. Hoe geweldig zou dat zijn!? Maar ook onze High Care omgeving flitste door mijn hoofd. Daar maken we, en met name de cliënt, gebruik van ICT-applicaties, maar we doen niets met de data, zonde!

Nog wat losse flodders die zijn blijven hangen:

  • Innovatiebudget: 80% moet gestoken worden in marketing! In Nederland komt dat vaak als een paragraaf van het laatste hoofdstuk in een project
  • Meer zakelijkheid bij het brengen van nieuwe innovaties naar de markt, sneller uit de institutionele zorgomgeving halen
  • Lef hebben om aannames stellig te poneren om innovatiekracht op te roepen, niet in de valkuil stappen van uitgebreide businessplannen, slaat alles plat!
  • Concrete acties die ik meeneem uit de reis:
  • Onderzoek of Gociety solutions, een simpele app voor de mobiele telefoon voor oorspronkelijk ouderen, die verder geïmplementeerd kan worden binnen GGzE (is al een keer een pilot mee gedaan bij ouderen)
  • Logex: digitale ondersteuning voor de performance van ziekenhuizen. Nog niet bekend met de GGZ maar het lijkt me zeer de moeite waard om te onderzoeken of dit systeem ondersteunend kan zijn aan de ontwikkelpaden
  • Onderzoeken van verdere samenwerking tussen de health campus van MMC en ons Elab/IDlab
  • Een brainstormsessie organiseren samen met Kees Spitters en Marieleen Bouts om onze ervaringen met geïnteresseerden te delen en onze innovatie-agenda erop aanpassen.

Kortom: een hele interessante en waardevolle reis!

Wanda Kruijt

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met Wanda Kruijt.

Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.