Artikelen zoeken

Hoe zit het nou met die zelforganisatie?!

12 december 2017 | Laure Peeters

Vanaf september 2017 volg ik een afstudeerstage bij het eLab. Aanvankelijk wilde ik de mogelijkheden onderzoeken om de sociale netwerktool Ecogram in te zetten bij organisatieverandering: Ontdekken of de applicatie kan ondersteunen bij zelforganisatie van GGzE-teams (zie vorig artikel).

Al snel werd duidelijk dat er binnen GGzE geen behoefte was aan nog een tool, maar dat medewerkers wél wilden weten hoe het ervoor staat met de verandering naar zelforganisatie. Ik besloot mijn project daarop te richten. In dit artikel kan je meer lezen over mijn eerste bevindingen en de voortgang van het project.

Hoe zit het nou met die zelforganisatie.png

De eerste stappen

Ik begon mijn onderzoek met een literatuurstudie naar veranderingsprocessen binnen bedrijven. Dit gaf me inzicht in de mogelijke valkuilen en winstpunten. Op basis van deze informatie heb ik een brainstormsessie opgezet met teamadviseurs van GGzE. Het doel van deze sessie was om een beter beeld te krijgen van hoe goed het GGzE al lukt om zelforganiserend te werken.

De conclusies van deze sessie waren: De mate waarin teams deelnemen aan zelforganisatie verschilt erg. Er is een groot verschil in wat voor ondersteuning de verschillende teams nodig hebben. Daarnaast heeft iedereen grote behoefte aan duidelijkere kaders rondom zelforganisatie en is er nauwelijks inzicht in ervaringen en aanpak van de individuele medewerkers bij het veranderingsproces.

Een ander perspectief

De uitkomsten van de brainstormsessies, in combinatie met mijn eigen interesse voor persoonlijke ontwikkeling, hebben ertoe geleid ertoe dat ik mijn onderzoeksvraag veranderde. In plaats van een specifieke toepassing voor het Ecogram te zoeken, besloot ik om te onderzoeken hoe de individuele werknemer beter ondersteund kan worden bij het ontwikkelen naar een zelf organiserende medewerker.

Ik ben in gesprek gegaan met een aantal GGzE-medewerkers, uit verschillende teams en met verschillende functies, om meer te leren over hun werkervaring. Het doel van deze interviews was voor mij om de door de teamadviseurs geschetste context te checken en om te ontdekken wat voor ondersteuning de medewerkers zoeken.

De laatste loodjes

In de laatste weken van mijn project ga ik de interviews uitwerken. Ik wil concluderen waar de meeste winst behaald kan worden in ondersteuning van de individuele werknemers bij de ontwikkeling naar zelforganisatie.

Alle resultaten van mijn onderzoek verwerk sowieso in een paper, maar ik wil de resultaten ook voor alle GGzE-werknemers toegankelijk maken. Daarom ga ik op zoek naar een goede manier om de resultaten te visualiseren zodat het duidelijk is waar GGzE eigenlijk staat in dit ontwikkelproces.

Laure Peeters

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met Laure Peeters. Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.