Artikelen zoeken

Kwaliteit bepalen werkrelatie cliënt en (F)ACT team

11 juli 2018 | Diana Roeg, Monique van Haaren

Er is vaak een positief verband gevonden tussen de kwaliteit van de werkrelatie met de hulpverlener en de mate waarin cliënten herstelden van hun klachten. Een gezamenlijk doel, een duidelijke taakverdeling en een warme band tussen hulpverlener en cliënt dragen bij aan herstel. Bij cliënten van ambulante ACT- en FACT-teams is dit verband in onderzoek niet gevonden, of niet zo duidelijk.

Hoe kan dit?

Mogelijk is het zo dat voor cliënten van ambulante ACT- en FACT-teams andere zaken belangrijk zijn in de relatie met de hulpverleners dan voor andere cliënten binnen de geestelijke gezondheidszorg. Zo hebben cliënten van ambulante ACT- en FACT-teams vaak met een heel team of met meerdere hulpverleners te maken en niet met slechts één of twee hulpverleners. Dit zou invloed kunnen hebben op hoe de werkrelatie er idealiter uit zou moeten zien.

En nu?

Wat we willen weten, is wat volgens cliënten en hulpverleners van ambulante ACT- en FACT-teams belangrijk is in de werkrelatie tussen cliënt en team. Aan de hand van hun inbreng willen we een vragenlijst ontwikkelen om deze specifieke werkrelatie te meten. Zo’n vragenlijst bestaat nu nog niet.

Wat hebben we daar aan?

Wanneer we de kwaliteit van de werkrelatie tussen cliënten en de hulpverleners en het team kunnen meten, kunnen we meer zicht krijgen op de cliëntervaringen op dit gebied en daarmee investeren in het ontwikkelen van goede werkrelaties.

In de toekomst zou dan ook het effect van de kwaliteit van de werkrelatie in een ACT- en FACT team op de mate van herstel gemeten kunnen worden. Wanneer we zouden ontdekken dat bepaalde kenmerken van de werkrelatie bijdragen aan de mate van herstel, kunnen we vervolgens investeren in het verbeteren van deze kenmerken van de relatie. Daarmee kunnen we zorg bieden die mogelijk tot nog meer herstel leidt.

Het onderzoek

Het onderzoek ‘De kwaliteit van de werkrelatie tussen cliënt en (F)ACT team bepalen’ vindt plaats in het kader van de opleiding tot specialist van één van de onderzoekers en start in het voorjaar van 2018. In oktober 2018 zullen groepsbijeenkomsten plaatsvinden waarin (ex-)cliënten en hulpverleners bespreken wat zij verstaan onder een goede werkrelatie met een ACT- of FACT-team. De onderzoekers zullen de uitkomsten van deze bijeenkomsten gebruiken om de vragenlijst te ontwikkelen.

AdobeStock_111848180.jpeg
Monique van HaarenPNG.PNG

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met Monique van Haaren. Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.