Artikelen zoeken

Onderzoek: Sensomotorische materialen voor verminderen van agressie en agitatie in GGZ. Squease vest

21 april 2016 | Joyce Bierbooms, Inge Bongers, Diana Roeg, Noortje Habes, Sandra Zwakhalen

Het terugdringen van dwangmaatregelen staat hoog in het vaandel in de geestelijke gezondheidszorg. Een veelbelovende sociale innovatie om agressie en agitatie en daarmee dwangmaatregelen te verminderen is het gebruik van sensomotorische materialen. Echter, is het voor teams en organisaties vaak lastig om de verwachte voordelen van een innovatie te realiseren, door problemen die optreden bij het implementeren ervan.

Binnen GGzE wordt op verschillende afdelingen al gebruik gemaakt van sensomotorische materialen, waaronder verzwarings- of drukvesten en verzwaringsdekens. Ook worden er verschillende pilots gedaan om de hulpmiddelen te evalueren. Deze laten positieve resultaten zien. Om er voor te zorgen dat de eindgebruikers (medewerkers en cliënten) de innovatie omarmen is het van belang om te weten welke factoren een rol spelen bij de implementatie hiervan.

In een afstudeeronderzoek in samenwerking met de Universiteit van Maastricht is de volgende vraag onderzocht:

Wat is de beste manier om een sociale innovatie, in het bijzonder sensomotorische materialen, te implementeren in een geestelijke gezondheidzorg instelling onder psychiatrische cliënten zodat de eind gebruikers de innovatie omarmen?

Hiervoor zijn in 2015 interviews gehouden met hulpverleners en cliënten van GGzE die reeds met de materialen werken. Er zeven interviews gedaan met in totaal acht deelnemende participanten. Van deze acht deelnemers waren er twee cliënt bij GGzE en zes hulpverleners verdeeld over verschillende afdelingen. Naast deze interviews met hulpverleners en cliënten die al bekend waren met de materialen zijn er twee cliënten en drie medewerkers van de Waagkant afdeling geïnterviewd over de verwachtingen van de materialen en wat zij denken nodig te hebben om deze materialen te gaan gebruiken en te blijven gebruiken.

Uit dit afstudeeronderzoek bleek dat bij deze afdelingen belangrijke factoren bij de implementatie van de sensomotorische materialen zijn: het relatieve voordeel van de hulpmiddelen, duidelijke informatie, zichtbaarheid, mogelijkheid tot uitproberen en tevens het maken van een link naar individuele behoeften en doelen.

Bovenstaande factoren zijn in het algemeen belangrijk bij het implementeren van sensomotorische materialen. Factoren die meer specifiek een rol spelen voor de implementatie van het Squease vest zijn het hebben van een handleiding en het maken van een koppeling naar het signaleringsplan van cliënten. Daarnaast is het van belang dat het gebruik van de materialen wordt geëvalueerd en gemonitord. Er moet geen taboe rusten op het gebruik van de materialen, openheid en een kartrekker zijn factoren die het gebruik van de materialen kan stimuleren. Waar en wanneer cliënten de materialen kunnen raadplegen is afhankelijk van de doelgroep.

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met Diana Roeg dpk.roeg@ggze.nl Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.