Artikelen zoeken

GGzE LichtCafé meegenomen in subsidie BioClock consortium

26 november 2020 | Claudia Simons, Lisette Rops

Effecten GGzE LichtCafé meegenomen in groots gesubsidieerd onderzoek over gezonde biologische klok.

 

Gister is bekend gemaakt dat er maar liefst 9,7 miljoen euro is toegekend aan het BioClock consortium. Onderzoekers uit Nederlandse instellingen, waarvan GGzE er een is, slaan handen ineen om samen met maatschappelijke partners onderzoek te doen om de biologische klok gezond te houden in onze moderne 24-uurssamenleving. Het is een van de projecten die financiering krijgt door de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) van de NWO, waarvoor het publiek vragen voor de wetenschap kon indienen.

De GGzE bijdrage is het onderzoeken van de effecten van het LichtCafé. Het LichtCafé is meer dan alleen een "hoekje met een lamp'. Het is een aangename, inspirerende plek waar je de dag begint met een juiste portie licht en een kop koffie. Een plek waar naast lichtherapie ook je sociale ritme versterkt wordt, leef-, dieet- en slaap-advies worden gegeven en waar ondersteuning is door professionals die je begeleiden tijdens de lichttherapie.

Voor meer info over het project LichtCafé. kijk hier.

 

Lichtcafe grand_cafe_l-b148cfbc.png

Persbericht BioClock consortium

Miljoenensubsidie om biologische klok gezond te houden

Nederlandse onderzoekers slaan de handen ineen om samen met een reeks maatschappelijke partners onderzoek te doen om de biologische klok gezond te houden in onze moderne 24-uurssamenleving. Het BioClock consortium ontvangt daarvoor een subsidie van maar liefst 9,7 miljoen euro. Het is een van de projecten die financiering krijgen binnen het programma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) van de NWO, waarvoor het publiek vragen voor de wetenschap kon indienen.

Onze biologische klok raakt verstoord door de 24-uursmaatschappij waarin we nu leven. Met het het BioClock consortium gaan onderzoekers zorgen dat de biologische klok gezond wordt en blijft. De plannen bestrijken de hele samenleving: van de gezondheid van mensen tot en met de levende natuur en het behoud van biodiversiteit. Onderwerpen zoals de gezondheidseffecten van ploegendiensten, de biologische klok in het onderwijssysteem, optimale tijden voor immuuntherapie bij kanker en griepvaccinaties, chronotherapie voor depressie, en de gevolgen van lichtvervuiling op insecten en andere lichtgevoelige diersoorten komen allemaal aan bod in het zesjarige onderzoeksprogramma.

BioClock kent internationaal zijn weerga niet in de breedte en toepasbaarheid van het onderzoek naar de biologische klok. Veel van de universitaire consortiumleden hebben bijgedragen aan jarenlang fundamenteel onderzoek naar dit onderwerp. Met de nu toegekende subsidie borduren ze daarop voort en gaan ze werken aan concrete toepassingen voor de samenleving.

Met de biologische klok in het middelpunt gaan de partners uit het consortium gezamelijk strategieën ontwikkelen om bij te dragen aan een duurzame toekomst voor onze planeet en haar inwoners. Penvoerder is Joke Meijer, hoogleraar neurofysiologie aan het LUMC. Naast 8 universitaire partners bestaat het onderzoeksconsortium verder uit tientallen leden uit de publieke en semipublieke sectoren en het bedrijfsleven: van het RIVM tot gemeentes en van milieuorganisaties tot arbodiensten.

#BioClockconsortium #NWO #LichtCafé #NWA 

Claudia Simons.jpg

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met Claudia Simons. Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.