Artikelen zoeken

GGzE, TU/e en TiU samen in academische werkplaats

6 april 2018 | Marion del Prado

De universiteiten van Tilburg en Eindhoven en GGzE  gaan gezamenlijk onderzoek doen in een zogeheten Academische Werkplaats. De drie organisaties richten zich op drie velden: transition of mental health care, healing environment en personalized mental health. 6 april 2018 tekenden voorzitter Jan Mengelers van de TU/e, rector Emile Aarts van de TiU en Raad van Bestuur GGzE Marie-Louise Vossen een gezamenlijke overeenkomst voor de Academische Werkplaats.

Technological and Social Innovation for Mental Health

In de werkplaats, 'Technological and Social Innovation for Mental Health’ gaan de drie partijen hun samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie van de GGz bestendigen en verder uitbouwen. Kartrekkers zijn  prof. dr. Inge Bongers, Tranzo, Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, TiU en prof. dr. Ir. Yvonne de Kort, TU/e Center for Humans & Technology, TU/e. Beiden verbonden aan TU/e en TiU en GGzE onderzoeksgroep Evidence Based Management van Innovatie’.

Sociale innovatie en technologie

Geestelijke gezondheidszorg wordt geconfronteerd met tal van uitdagingen als hoge werkdruk, een relatief hoog ziekteverzuim en een significant tekort aan geschoold personeel. Daar komt bij dat de kosten van gezondheidszorg stijgen, de budgetten in de sector krimpen en de toenemende tendens onder patiënten om meer betrokken te worden in de eigen zorg. GGzE en beide Brabantse universiteiten zien een uitkomst in sociale innovatie en de introductie van meer technologie. Vossen, Raad van Bestuur GGzE: “Zorg kan niet zonder onderzoek en innovatie om een continue  verbeterproces te waarborgen. Samenwerking tussen TU/e, TiU en GGzE is in dit opzicht een mooi, nieuw initiatief dat de horizon van onderzoek, innovatie en praktijk weer kan verleggen.”

Strategische speerpunten

Volgens voorzitter Jan Mengelers van de TU/e bevestigt deze Academische Werkplaats de groeiende rol van technologie in de medische sector. "De TU/e heeft Health als één van haar strategische speerpunten. Wij zijn overtuigd dat ons wetenschappelijke onderzoek en onze kennis een grote bijdrage gaan leveren in de GGz.” Rector magnificus Emile Aarts van TiU is eveneens enthousiast over de krachtenbundeling: “Onze universiteit juicht een dergelijk samenwerkingsverband tussen kennisinstellingen en sociale partners van harte toe en is verheugd een maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren aan een belangrijk vraagstuk als zorg en de organisatie ervan, waarover wij veel expertise in huis hebben.”

BvOF 2018_0406_EH - Overeenkomst Academische Werkplaats Technological and Social Innovation for Mental Health.jpg

Ontsluiten van online zorg

Het driemanschap wil via de Academische Werkplaats het innovatief vermogen en innovatief zorgaanbod van de geestelijke gezondheidszorg versterken. Hierbij wordt ingezet op Ehealth en Mhealth (ontsluiten van online zorg) en serious games (op een speelse interactieve manier leren en ontwikkelen) voor huidige en toekomstige cliënten en burgers in het algemeen. Ook wordt onderzocht hoe de omgeving van de geestelijke gezondheidszorg verbeterd kan worden: meer mensgericht en helend zodat de beleving van de zorg positiever wordt en het herstel van de cliënt wordt ondersteund. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de gebouwen en het ontwerp van het landgoed de Grote Beek. Op de derde plaats wordt onderzocht hoe cliënten zelf een actievere rol en meer regie kunnen krijgen bij hun behandeling. Hierbij worden nieuwe technologieën ontwikkeld en ingezet als elektronisch zelf-assessment, leren en coaching.

Inge Bongers

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met Inge Bongers. Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.