Artikelen zoeken

Speelse leeromgeving voor jongeren met externaliserende problemen. Gaming4Therapy (G4T)

25 oktober 2016 | Meddy Weijmans, Marc Noom

Gaming4Therapy (G4T)

Veel jongeren zijn in behandeling bij een GGz instelling. Daar hebben ze om verschillende redenen vaak moeite mee. Het Games4Therapy consortium bestond uit GGz instellingen (Mondriaan en GGzE), onderwijs en onderzoek (Fontys Hogescholen, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Zuyd) en koepelorganisatie Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Het project had tot doel om een speelse leeromgeving te maken voor jongeren met externaliserende problemen. Een dergelijke omgeving kan het voor jongeren makkelijker en leuker maken om hun therapie te volgen en om deze succesvol af te ronden.

Het project bestond uit vier stappen:

 • game concepten verkennen, die helpen om:
   • het huidige (ongewenste) gedrag in kaart te brengen
   • te leren en te spelen met andere mogelijkheden
   • en samen met een behandelaar te spelen

 • het gameconcept uitwerken met ICT studenten en panel van behandelaren en ervaringsdeskundigen
 • een eerste versie van de game uitproberen in een behandelomgeving
 • het ontwerpproces beschrijven in een toolkit

Het project heeft meerdere game concepten opgeleverd, waarvan één concept is doorontwikkeld om te kunnen worden verkend in een therapie. Het project heeft daarnaast geresulteerd in een speelse toolkit toegankelijk gemaakt voor e-health projectleiders om snel en toegankelijk nieuwe game- en andere e-health ideeën te kunnen verkennen.


Het project heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd. De verfrissende blik van studenten en docenten van niet-zorggerelateerde opleidingen is in dit project belangrijk gebleken. Zij dwingen zorgprofessionals om los te komen van de bekende, analoge behandelconcepten en op een andere manier naar hun vak te kijken. De verwarring die dit regelmatig heeft veroorzaakt, is nodig om tot vernieuwende behandelconcepten te komen. Innovatie vraagt van hulpverleners de bereidheid tot zelfreflectie, loslaten en pionieren.

Meddy.png

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met Meddy Weijmans.

Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.