Artikelen zoeken

Gereedschapskist eLab: FactorID

23 maart 2016 | Joep Kolijn

Gereedschapskist FactorID: van innovatie naar implementatie

De geestelijke gezondheidszorg is aan het veranderen. De manier om te blijven innoveren binnen de GGZ is door samenwerkingen op te zetten tussen alle betrokkenen en samen te werken aan het ontwikkelen van nieuwe oplossingen.

Binnen het eLab is men er in geslaagd om ervoor te zorgen dat dit co-creatie proces loopt en het door te zetten tot de prototype fase.

Het vervolgtraject is echter lastig; hoe ga je de oplossing die je bedacht hebt daadwerkelijk implementeren? Een groot deel van de deelnemers heeft geen business achtergrond en het is daarom lastig om op die manier over een project na te denken.

Vandaar dat nu gewerkt wordt aan een gereedschapskist, genaamd factorID, met middelen om al vroeg in het co-creatie proces aan de slag te gaan met de implementatie. Dit gebeurd door als deelnemer stil te staan bij de waarden willen die zij willen leveren en de waarden die zij nog nodig hebben.

Een waarde die men kan leveren is bijvoorbeeld het leveren van ideeën voor bepaalde producten. Wat zij graag zouden willen in dit geval is bijvoorbeeld het uitgewerkt product om te gebruiken. Op die manier wordt al vroeg duidelijk dat er meer nodig is om het idee uit te werken. Een idee wordt immers niet zomaar een product zonder dat het door iemand is uitgewerkt.

Door middel van fysieke objecten die verschillende stakeholders en abstracte waardes voorstellen, kan een model opgebouwd worden wat weergeeft welke connecties nog gelegd moeten worden om over te kunnen gaan naar de realisatie van een concept. Eerst bouwt men een waarde profiel bij elke deelnemer, in dit waarde profiel wordt snel duidelijk wat men kan leveren wat men nodig heeft. Aan de hand van het waarde profiel kan men dan de connecties gaan leggen tussen verschillende betrokkenen.

FactorID stelt mensen in staat om te werken aan de implementatie van de ideeën die bedacht worden. Op die manier kunnen ideeën en prototypes omgezet worden naar duurzame en op zichzelf staande oplossingen.

FactorID wordt als afstudeeropdracht ontwikkeld door Koert Mulders, een Industrial Design student van de Technische Universiteit Eindhoven.

joep .jpeg

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met Joep Kolijn. JM.Kolijn@GGZE.nl

Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.