Artikelen zoeken

Digitaal maatje voor jongeren in de GGZ

25 november 2015 | Anne Wetsels

In de serie ‘eHealth op de werkvloer’ spreekt SmartHealth met zorgprofessionals die dagelijks te maken hebben met eHealth-toepassingen. Veel van deze technologische innovaties betekenen op papier efficiënter werken, kwaliteitsverbetering of kostenverlaging, maar in de praktijk zijn er vaak genoeg obstakels te overwinnen. Een kwestie van tussen droom en daad? Deze week: Anne Wetsels, projectleider eHealth bij Mondriaan Kinderen en Jeugdigen en bij GGzE, centrum kinder- en jeugdpsychiatrie.

“Het idee voor de app M’n Mattie is in 2013 al ontstaan”, vertelt Anne Wetsels, werkzaam als projectleider eHealth bij Mondriaan, een GGZ-instelling voor o.a. kinderen en jongeren, en bij GGzE Eindhoven, een instelling voor o.a. kinder- en jeugdpsychiatrie.

“We hadden destijds een stagiair bij Mondriaan afkomstig van de opleiding communicatie en multimedia design. Hij onderzocht voor ons de informatiebehoeften van jongeren en ouders: wat wil je weten als je bij ons in behandeling komt en op wat voor manier wil je die informatie krijgen?”

M'n mattie

Uit dat onderzoek kwamen concrete handvatten naar voren, vertelt Wetsels. “In behandeling gaan binnen de (jeugd)psychiatrie is heel ingrijpend. Dan heb je behoefte aan praktische, concrete informatie op het moment dat het voor jou relevant is. Dat is meestal niet een stapel folders aan het begin van je behandeling.” Eigenlijk worden papieren folders sowieso niet gelezen, bleek uit het onderzoek, en kregen de jongeren deze informatie liever op een manier die beter bij hun past. Zo ontstaat het idee voor een app, genaamd M’n Mattie.

De app is momenteel specifiek gericht op jongeren vanaf 12 jaar en ouder

eHealth in het E-Lab

In dezelfde periode besloten Mondriaan en GGzE intensiever te gaan samenwerken op het gebied van eHealth voor kinderen en jongeren. Beide organisaties vinden het idee van een app zo interessant, dat ze besluiten hier samen in op te trekken.

"We hebben echt rekening gehouden met waar jongeren behoefte aan hebben."

Een eerste proptype van de app wordt in het E-Lab van GGzE door een groep cliënten, behandelaars en studenten ontwikkeld. Dat E-Lab is een ruimte op het terrein van de GGzE waar cliënten en hulpverleners naartoe kunnen gaan als ze tegen een concreet probleem aanlopen waarvan ze denken dit op te kunnen lossen met technologie. Het eerste prototype wordt ook direct met de jongeren bij Mondriaan en GGzE besproken. “We hebben niet alleen gevraagd wat ze ervan vinden, maar er ook rekening mee gehouden waar jongeren echt behoefte aan hebben”, vertelt Wetsels.

Inmiddels hebben de beide organisaties zo’n concreet projectplan voor de app, dat ze besluiten deel te nemen aan de CZ Zorginnovatieprijs in 2013. M’n Mattie wint en daar staat een geldprijs van €25.000 tegenover. “We hebben direct een professionele app-ontwikkelaar ingeschakeld die samen met ons team van cliënten en behandelaars een app voor ons ontwikkelde.” Begin 2014 is de eerste versie van de app klaar. M’n Mattie moet op dat moment nog wel gevuld worden met content, zoals tekst, foto’s en video’s. “We hebben met die eerste versie meerdere kleine pilots gedaan om het invullen van de app zo goed mogelijk te doen.” Uiteindelijk duurt het nog tot half 2015 tot Mondriaan en GGzE besluiten om de app vanaf dat moment bij iedere nieuwe cliënt in te gaan zetten.

Andere apps voorschrijven

Dat houdt in dat een nieuwe cliënt bij zijn of haar aanmelding inloggegevens voor M’n Mattie ontvangt. In de app kan een nieuwe cliënt terugvinden waar ze moeten zijn en hoe de locatie eruit ziet. Daarnaast staan er foto’s van de behandelaars in, informatie over wat de kinderen mee moeten brengen en video’s over hoe een intakegesprek bij de instelling eruit ziet.

“We proberen er met M’n Mattie alles aan te doen zodat jongeren zo goed mogelijk voorbereid zijn op hun behandeling en op die manier hopelijk een stuk minder angstig zijn voor wat er komen gaan. We hebben een selectie gemaakt van door ons kwalitatief goedgekeurde apps”

Maar M’n Mattie biedt meer dan alleen een voorbereiding op het behandeltraject. “Binnen het behandeltraject veranderen er natuurlijk continue dingen, dus daar willen we jongeren op individueel niveau over infomeren. Als een kind naar een nieuwe afdeling gaat, dan moet hij of zij op dat moment informatie krijgen over die afdeling.” In M’n Mattie zit daarnaast een dagboek, waarin cliënten bij kunnen houden hoe ze iedere dag aan hun leerdoelen werken of wat ze belangrijk hebben gevonden aan hun face-to-face sessies met de psychiater of begeleider. Met de agenda-functie van de app leren jongeren hun dag goed te structureren en kunnen zij aanstaande afspraken noteren. Een behandeld arts kan in M’n Mattie ook andere apps voorschrijven aan een cliënt. “We hebben een selectie gemaakt van door ons kwalitatief goedgekeurde apps, getoetst op onder andere inhoud, accuraatheid en privacy. Als een behandelaar het idee heeft dat een jongere bijvoorbeeld wat kan hebben aan een mindfullness app, dan kan hij of zij die in M’n Mattie aanraden.”

Geluidsfragment L1 - Steeds meer online behandelingen kinder en jeugdpsychiatrie

Signaleringsplan

De nieuwste toevoeging aan de app is het signaleringsplan. “Als een kind bij ons in behandeling komt dan stellen we bepaalde leerdoelen op en formuleren we een signalerings- of hulpplan. In zo’n plan beschrijf je wat voor jou moeilijke momenten zijn en hoe jij aan jezelf – maar ook hoe anderen – dat kunnen herkennen. In het plan staan vervolgens tips hoe je daarmee om moet gaan. Voorheen maakt we zo’n plan op papier, maar geen enkel kind pakt dat erbij als hij tussen z’n klasgenoten op de bus staat te wachten. Nu staat het signaleringsplan op de app. Niemand kijkt er vreemd van op als je met je smartphone in je hand zit”, vertelt Wetsels.“Voorheen maakt we zo’n plan op papier, maar geen enkel kind pakt dat erbij als hij tussen z’n klasgenoten staat”

M’n Mattie is zo opgebouwd dat de app voor alle doelgroepen ingezet kan worden: de content kan wisselen waardoor de app gebruikt kan worden door zowel kleine kinderen als oudere gebruikers. “De huidige M’n Mattie is gericht op jongeren vanaf 12+, omdat deze doelgroep doorgaans het vaakst beschikking heeft over een smartphone.” Volgens Wetsels wordt er goed gereageerd op de app. “Het helpt kinderen om alvast een kijkje in de keuken te nemen voordat ze hier echt aan de slag moeten. Daarnaast merken we dat het signaleringsplan goed gebruikt wordt.” Er zijn ook volgens de projectleider ook jongeren die liever niet met de app werken, omdat ze daar simpelweg niets mee hebben. “We bieden natuurlijk niet alleen M’n Mattie. We werken ook met serious games en een online behandelplatform. We vinden het belangrijk om meerdere tools te hebben zodat we goed aan kunnen sluiten bij wat ieder individueel kind nodig heeft.”

Oefen met technologie

Voor behandelaars is het voordeel van de inzet van M’n Mattie dat kinderen beter voorbereid zijn op hun behandeling. “Uiteindelijk zou de app ervoor moeten zorgen dat men efficiënter kan werken. Als er tijdens de intake geen algemene informatie meer besproken hoeft te worden, blijft er op dat moment veel meer tijd over om te bespreken waarom een kind precies naar de instelling komt.” De app hoeft voor de behandelaar ook geen extra werk te betekenen, meent Wetsels. “Alle content is door ons projectteam klaar gezet, behandelaars hoeven deze dingen slechts aan- of uit te vinken in een online omgeving.”“We willen echt samen met onze behandelaars kijken wat we met eHealth gaan doen binnen organisatie”

De enige drempel die behandelaars binnen Mondriaan ervaren, is het werken met technologie an sich, vertelt Wetsels. “We merken dat we daar de afgelopen maanden een enorme stap in hebben gezet, maar de ene behandelaar is nu eenmaal sneller dan de ander. We helpen wel met trainingen, instructies en inspiratiesessies. We willen echt samen met onze behandelaars kijken wat we met eHealth gaan doen binnen organisatie. Door hen er intensief bij te betrekken merken we dat ze sneller bereid zijn die extra inspanning te doen.”

Nu de basis voor de app is gelegd, willen Wetsels en haar collega’s graag door. “Dat kunnen we echter niet alleen. We hebben budget nodig, maar we willen vooral graag kennis delen met andere instellingen. We willen niet dat wij iets ontwikkelen dat ergens anders al bedacht is. We moeten dus kijken wat we bij elkaar kunnen brengen en waar we van elkaar kunnen leren. Het is zo’n dure grap anders.”

anne wetzels.jpg

Wilt u meer informatie over dit onderwerp neem dan contact op met Anne Wetsels. Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.