Artikelen zoeken

E-health in het gevangeniswezen?

21 maart 2018 | John Komen

Hoe creëer je een een ecosysteem voor innovatie binnen de gezondheidszorg waarin de cliënt centraal staat en zelf regie kan nemen over het eigen herstelproces? Het eLab van het GGzE is hier een goed voorbeeld van!

Door het samenwerken van cliënten, behandelaren en applicatieontwikkelaars in co-creatie zijn al verscheidene nieuwe e-health toepassingen voor de geestelijke gezondheidszorg ontstaan. Zo is er ruimte om te oefenen met digitale media, om te brainstormen over nieuwe toepassingen, om nieuwe samenwerkingsverbanden te smeden, om applicaties te ontwikkelen en om vooral veel kennis uit te wisselen over innovatie in de zorg. Dit heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)  op 7 maart ook van dichtbij kunnen meemaken!

Raakvlakken DJI en het eLab

DJI levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan de dienst toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. In dit veld en met dit doel in gedachte biedt e-health veel kansen. 

Succesvolle voorbeelden e-health

Na het welkom heten op locatie is een introductiepresentatie gegeven over het hoe en waarom het eLab is ontstaan en over het de ambities van het eLab voor het jaar 2018. Een voorbeeld hiervan is de succesvolle uitrol en verdere uitbreiding van de Welshop. Ook werd het programma van de dag besproken: Interactieve lezingen en workshops over het innovatief zorgproduct Ecogram binnen de Catamaran, over het gebruik van de zelfscore app (Zapp) binnen De Woenselse Poort en over de ontwikkeling en voorbeelden binnen de VR Hub.

Enthousiaste reacties

"Wauw, dit is wel erg hoog, ik krijg er zelfs klamme handen van!" Vanuit de groep kwamen tijdens de workshops enthousiaste reacties, meedenkende vragen en feedback. Zowel over de producten zelf, als over de implementatie binnen de verschillende behandeltrajecten. Zoals over de VR applicatie VR-tigo. Met deze toepassing van VR wordt het oefenen om hoogtevrees onder controle te houden mogelijk voor iedereen. Zoals bovenstaande quote laat zien, werd de ervaring als levensecht ervaren!

Samenwerking opzetten

Het testen van VR technologie in de VR Hub workshop door in de angstmodules te duiken, leverde inzichten en ervaringen op vanuit het perspectief van de cliënt. Uiteindelijk zijn tijdens de lunch meerdere verbindingen gelegd en zijn gedachtes over de mogelijkheden van e-health binnen de behandeltrajecten van de DJI hardop uitgewisseld. Er is afgesproken om als eerste stap van de samenwerking een pilot op de zetten omtrent de implementatie van de applicatie Ecogram.

joep .jpeg

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met Joep Kolijn. Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.