Artikelen zoeken

E-Day geeft boost aan eHealth binnen de Woenselse Poort

13 juli 2017 | Mayke Bankers

Om het gebruik van eHealth bij De Woenselse Poort (DWP) te stimuleren, vond op donderdagmiddag 6 juli de E-Day plaats. In het sociocentrum van DWP gingen contactpersonen, behandelaren en cliënten op reis in de wereld van digitale zorg. Belangrijk programmaonderdeel was een markt met informatie over verschillende applicaties. Aan het einde van de bijeenkomst had iedere contactpersoon een actiepuntenkaart ingevuld om met eHealth te starten.

De nieuwe E-Held

Om de urgentie te benadrukken kreeg de bijeenkomst de subtitel ‘Hoe word jij vandaag de nieuwe E-held?’. Volgens dagvoorzitter Twan Boereboom twijfelen zorgprofessionals eraan om eHealth te gebruiken. Dikwijls willen ze eerst alles weten, vinden geen tijd om het te leren of hebben er geen zin in.

Voordelen en risico’s

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Edith Schippers benadrukte in een videofragment de impact van eHealth. Volgens de bewindsvrouw hebben digitale applicaties veel voordelen, maar kleven er ook risico’s aan. Schippers betoogde dat ICT, indien juist toegepast, de ‘zorg betaalbaar maakt en de kwaliteit van leven vergroot’.

Om de meningen over eHealth te peilen vond er een interactieve enquête plaats. Daaruit bleek dat vrijwel iedereen vond dat behandelaren het voortouw moeten nemen bij het stimuleren van digitale applicaties.

Alvast een module

Met een interview polste Twan Boereboom de eHealth-ervaringen van De Woenselse Poort-behandelaar Lisanne Hoetmer en cliënten Marco en Ismaël. Lisanne bleek positief over Minddistrict. Cliënten die wachten op een reguliere training bied zij alvast een module aan. Lisanne prijsde daarnaast de mogelijkheid om een met Minddistrict een digitaal werkboek te maken.

Marco gebruikt Minddistrict graag en betreurde het dat hij pas na vier weken hoorde dat Minddistrict op de Ipad stond. Verder vond hij het opvallend dat de informatie die hij op de HKT-spin plaatste, pas na vijf maanden werd gebruikt. Ismaël somde op welke programma’s hij veel gebruikte: Minddistrict, Zelfscore app, Soundcloud en Dammen.

Zelfvertrouwen

Om het belang van e-Health te benadrukken toonde Mayke Bankers, specialist eHealth bij Woenselse Poort, een korte video. Het filmpje ging over Tim, die lichamelijk gehandicapt is. Om de kwaliteit van leven te vergroten, maakt hij veel gebruik van eHealth. Hij benut onder meer het platform ‘All of me’ om ervaringen met lotgenoten uit te wisselen, wat hem zelfvertrouwen geeft.

Gevulde actiekaart en buddy

Op de informatiemarkt gaven professionals en vrijwilligers uitleg over eHealth-toepassingen; vanaf opname tot uitstroom van een cliënt. Aan het einde van de middag had iedere contactpersoon een gevulde actiekaart met stappen voor eHealth-implementatie. Contactpersonen kunnen buddy’s raadplegen bij vragen, vertelde Loes Hendriks, lid van het eHealth supportteam. Loes –zelf ook buddy- adviseerde zorgprofessionals om trainingen te volgen zoals het e-learningprogramma en de knoppentraining van Minddistrict.

Pionier

De Woenselse Poort pioniert in eHealth, bleek uit een toelichting van Robbert Reijnen, die als student Technische Bedrijfskunde zijn Bachelor eindproject uitvoert in opdracht van GGzE. Hij vertelde dat cliënten van De Woenselse Poort een Ipad in bruikleen kunnen krijgen met apps voor eHealth.Denk daarbij aan de Zelfscore app, Minddistrict, Ecogram en Daybook-, en persoonlijk huishouden– zoals een agenda en Soundcloud.

Gewoon beginnen

Nienke Flaman, ontwikkelaar eHealth en redacteur bij eLab, gaf de aanwezigen op de informatiemarkt uitleg over Minddistrict. Dat programma wordt, samen met cliënten en behandelaren, continu verbeterd. Nienke bepleitte dat zorgprofessionals ‘gewoon moeten beginnen met eHealth, al is de eerste stap een berichtje sturen’.

Ecogram kan het sociale netwerk van een cliënt helder in kaart brengen, toonde eLab-innovator Koert Mulders. Hij gaf inzage in deze en andere ondersteunende applicaties.

Inzage in levensgebieden

De Zelfscore APP, een applicatie die behandelaren gebruiken bij het maken van een zorgplan, werd op de informatiemarkt toegelicht door senior wetenschappelijk onderzoeker Paul ter Horst. Hij liet zien dat het programma een compleet beeld geeft van de levensgebieden van een cliënt. Jean-Paul, voorzitter van de cliëntenraad van De Woenselse Poort, vertelde het programma dikwijls te gebruiken, naast apps als Ecogram, Minddistrict en Daybook.

Kortom: Word een E-Held en begin vandaag nog, want eHealth heeft de toekomst!

*auteur: Martijn van den Bouwhuijsen

Mayke.PNG

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met Mayke Bankers. Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.