Artikelen zoeken

BLOG: De Positieve Gedachtenboom

1 februari 2017 | Freena Eijffinger

Samen Sterk zonder Stigma subsidieert jaarlijks enkele initiatieven die openheid bevorderen rondom psychische aandoeningen en heersende taboes doorbreken. Ook dit jaar is het beschikbare geld toegekend aan nieuwe, kleinschalige projecten.


Namens GGzE heb ik mijn idee voor de “Positieve Gedachtenboom” ingediend. Credits gaan ook naar mijn collega’s Joyce Bierbooms, Spike Ebbing, Brahim Azarfane en Sanne van Tilborg, die nauw bij het project betrokken zijn.

Vlak voor de kerstvakantie hebben we vernomen, dat de subsidieaanvraag gehonoreerd is en begin dit jaar zijn we vol enthousiasme aan de slag gegaan.

In de komende weken zal ik jullie via deze website op de hoogte houden van het project.

Wat is nu de Positieve gedachtenboom?

Een fysieke boom die het mogelijk maakt om positieve gedachten over psychische kwetsbaarheid uit te wisselen, om daarmee bij te dragen aan minder stigma en positievere beeldvorming.

De boom zal bestaan uit een demonteerbare stam en takken, zodat hij steeds op een andere manier in elkaar gezet kan worden en mee kan op reis door het land. Aan de takken hangen blaadjes van verschillende materialen zoals papier, plastic, vilt, hout etc. Die blaadjes vormen eigenlijk de kern van het project, want op deze blaadjes staan positieve gedachten. Deze gedachten kunnen op de blaadjes staan in o.a. woord, beeld en QR-code. De boom wordt aan een website gekoppeld, waardoor er nog meer interactieve gedachten kunnen worden ontsloten. Denk bijvoorbeeld aan een film of geluidsfragment rondom een positieve gedachte.

Hoe ben je op dit idee gekomen?

In mijn naaste omgeving heb ik te maken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het is me opgevallen dat het slechts enkele lukt om ook naar de positieve kanten te kijken. Mijn idee is door het uitwisselen van deze positieve verhalen, elkaar te inspireren– met positieve gedachten.

Doe jij dit project zelf?

Nee, ik heb het maken van de boom met veel vertrouwen overgedragen aan de begeleiders en cliënten van onze afdeling OPSY. Binnen OPSY komt orthopedagogische (O) en psychiatrische (PSY) expertise samen. (OPSY is voortgekomen uit het Regionaal Netwerk GGZ en is een samenwerkingsverband van Lunet zorg en GGzE.) OPSY biedt zowel poliklinische als klinische behandeling en biedt hulp voor (jong)volwassenen met leermoeilijkheden en psychische problemen. De subsidiegelden worden dan ook enkel en alleen aan de materiaalkosten voor de boom, de website en aan de cliënten besteed.

Wie levert de positieve gedachten aan?

De boomblaadjes zullen in beginsel worden “gevoed” met positieve gedachten van cliënten van OPSY, GGzE Groeirijk en het GGzE eLAB. Doel is echter om de boom op het terrein van de Grote Beek te laten reizen en later door het hele land, om zo meer en meer positieve gedachten te verzamelen en met elkaar te delen en mensen te inspireren. De locaties zullen wel altijd binnen zijn; de boom zal niet buiten staan.

Kan ik ook een positieve gedachte aanleveren?

Jazeker! Binnenkort zal ik in mijn volgende blog vertellen hoe je dat kunt doen! Kun je daarop niet wachten? Dan kun je mij ook alvast jouw gedachte mailen.

Waar staat het project nu?

Op dit moment wordt er door cliënten hard gewerkt aan het vervaardigen van de boom en haar takken. Ook wordt de eerste hand gelegd aan de interactieve website van de boom.

Hieronder een sneak preview van de boom in wording.

Freena Eijffinger

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met Freena van Leeuwen -Eijffinger. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.