Artikelen zoeken

Voetbal: meer dan een balletje trappen

26 augustus 2016 | Ilja Bongers

Door samen te voetballen leren jongeren met psychiatrische problemen inzicht te krijgen in gedrag, omgaan met teleurstellingen maar zeker ook winst, samenwerken, en de voordelen van discipline, motivatie en doorzettingsvermogen.

Elk jaar kunnen 12 cliënten van GGzE onder begeleiding van een jeugdtrainer van PSV, een psycholoog en een verpleegkundig begeleider van GGzE deelnemen aan een voetbaltraining die ingezet wordt ter ondersteuning van de behandeling. CPC United wordt door de jongeren en de begeleiders erg gewaardeerd. Vooral de trainingen en wedstrijden met medewerkers van GGzE of het jeugdteam van PSV scoren hoog. Voor de motivatie en het laten ervaren van positieve gebeurtenissen is dit belangrijk.

Wat jammer is, is dat uit de evaluaties van eerdere seizoenen we nog niet goed kunnen aantonen dat de CPC United bijdraagt aan een positieve gedragsverandering van de jongeren. Om de meerwaarde aan te kunnen tonen hebben we nog een grotere groep jongeren nodig die CPC United hebben afgerond. Dit duurt nog één of twee seizoenen voordat de groep groot genoeg is om daadwerkelijk de meerwaarde op groepsniveau aan te tonen.

 ilja.png

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met Ilja Bongers. Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.