Artikelen zoeken

In Contact: op weg naar minder dwang en drang

5 januari 2016 | Karin Lorenz-Artz, Joris Hendrickx

Ook tijdens moeilijke momenten wil GGzE haar cliënten goede, humane en vriendelijke zorg bieden. Daarom wordt er hard gewerkt aan het verminderen van dwang- en drangmaatregelen. Met het project ‘In Contact’ zetten we de volgende stap.

In Contact is begin dit jaar van start gegaan. De naam van het project is veelzeggend: “In contact zijn en blijven met een cliënt is een belangrijke voorwaarde voor het verminderen van de inzet van dwang- en drangmaatregelen”, zegt projectleider Karin Artz. “Maar als hulpverlener moet je ook in contact met jezelf blijven. Hoe bewaar je je rust?”

Het roer om

Met het eerdere project ‘Het roer om’ is al veel in gang gezet om het aantal dwang- en drangmaatregelen terug te dringen. “Maar om het echt in de organisatie te borgen, is meer tijd nodig”, zegt Artz. “Er bestaan veel initiatieven naast elkaar en dat willen we meer stroomlijnen. Ook gaan we onderzoek doen. We bekijken bijvoorbeeld hoe het besluitproces bij separaties verloopt en wat daarin beter kan.”

Iedereen is zich ervan bewust dat er nog een weg te gaan is, zegt Joris Hendrickx, psy-chiater bij GGzE Centrum Psychose. “De wil is er en het project is goed ontvangen, maar medewerkers beschikken nog niet altijd over voldoende alternatieven om bijvoorbeeld separeren te voorkomen.”

Nodig

Het project besteedt daarom aandacht aan wat cliënten en medewerkers nodig hebben om dwangmaatregelen nóg meer te voorkomen. Dat is als eerste een competent team. Daarnaast zijn naasten en andere betrokkenen van belang. Als derde spelen gebouw en techniek een belangrijke rol.

Aan deze drie punten wordt hard gewerkt. Medewerkers krijgen een training over onder meer vroegsignalering, waarbij signalerings plannen ingezet worden om een separatie te voorkomen.

Verder is er ruime aandacht voor het betrekken van naasten bij de behandeling. “Dit moet veel vanzelfsprekender worden”, zegt Artz. “Naasten hebben veel ervaring met een cliënt. Door meer samen te werken, kun je een heleboel winst behalen.”

Ook de leefomgeving en de inzet van techniek kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de inzet van dwang- en drangmaatregelen. Voorbeelden daarvan zijn de support rooms in verschillende centra en de High Intensive Care bij GGzE Centrum Psychose.

Separaties helemaal voorkomen is waarschijnlijk niet mogelijk, zeggen zowel Artz als Hendrickx. Je kunt wel bekijken of het anders kan. “In het verleden werd iemand bijvoorbeeld standaard voor een dag gesepareerd”, illustreert Hendrickx. “Nu zeggen we: separeer zo kort mogelijk.”

karin lorenz -artzjpg

Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met Karin Lorenz-Artz. Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.