Artikelen zoeken

Beveiligingsniveaus inschatten bij forensische behandeling

4 januari 2016 | Paul Ter Horst

In oktober 2015 hebben we groen licht gekregen om te onderzoeken of er op basis van de klinisch dynamische HKT-R Klinische (K) items referentie profielen voor in en doorstroom ontwikkeld kunnen worden.

Het resultaat wordt een set referentie profielen waaraan forensisch werkende clinici hun eigen klinische oordeel over het (nog) benodigde beveiligingsniveau voor hun eigen cliënt kunnen toetsen.

Op basis van retrospectieve dossieranalyse op het WODC uitstroomcohort tbs 2009 – 2014 zal onderzocht worden hoe het HKT (K) Spin profiel (zie plaatje) van groepen cliënten die onderscheiden worden naar sekse, delict, delict bepalende factoren, DSM diagnose, incidenten gedurende de behandeling en risicomanagement per klinische risicofactor eruit zien voor recidivisten en niet recidivisten in de verschillende fasen van behandeling. Een plaatje zegt soms meer als duizend woorden en overwegingen.

In oktober 2015 hebben we van het fonds KFZ groen licht gekregen om te onderzoeken of er op basis van de klinisch dynamische HKT-R Klinische (K) items referentie profielen voor in en doorstroom ontwikkeld kunnen worden.

Het resultaat wordt een set referentie profielen waaraan forensisch werkende clinici hun eigen klinische oordeel over het (nog) benodigde beveiligingsniveau voor hun eigen cliënt kunnen toetsen.

Op basis van retrospectieve dossieranalyse op het WODC uitstroomcohort tbs 2009 – 2014 zal onderzocht worden hoe het HKT (K) Spin profiel (zie plaatje) van groepen cliënten die onderscheiden worden naar sekse, delict, delict bepalende factoren, DSM diagnose, incidenten gedurende de behandeling en risicomanagement per klinische risicofactor eruit zien voor recidivisten en niet recidivisten in de verschillende fasen van behandeling.

Een plaatje zegt vaak meer dan duizend woorden

Ter ‘verbeelding’ een extreem ‘plaatje’. Helaas van een echte casus. Deze mannelijke, verstandelijk beperkte, psychotische cliënt was niet alleen in de observatie periode moeilijk te handteren ook bij opname in de kliniek, binnen beveiligingsniveau III, moest vrijwel alles van hem over genomen worden. Ondanks het maximale risicomanagement (de rode stoplichtjes geven aan dat het team alles over neemt) kwam het toch nog tot incidenten. Op het onderstaande plaatje ziet u dat deze cliënt veel delict gerelateerde risicofactoren (de rode vlaggen) heeft Het kwam niet tot middelengebruik om de eenvoudige reden dat deze cliënt in volledige afzondering verbleef. …..

Vraag uzelf, bij het zien van dit plaatje af.

- Hebben, gegeven de schendingen en heb geboden risicomanagement, een gevaarscriterium? Is dit een forensische casus?

- Welk beveiligingsniveau acht u passend in gegeven deze informatie?

- Acht u het verantwoord om met deze cliënt op verlof te gaan?


Het resultaat : set referentie profielen

Als we gedurende de behandeling samen met de cliënt grip op de risicofactoren krijgen zou het plaatje in positieve zin moeten veranderen en kan klinisch overwogen worden om naar een ander beveiligingsniveau, verlofmodaliteit over te gaan. Aan de hand van de referentieprofielen kunt u nu toetsen in hoeverre uw cliënt het profiel van de bekende, niet recidivisten, benaderd……of niet. Mogelijk leidt dit tot nieuwe inzichten maar vooral tot het verantwoord bespoedigen van de resocialisatie.

Dit project is ontstaan in samenwerking tussen drie forensische instellingen, Kijvelanden, Mesdag Kliniek en de Woenselse Poort van GGzE en de Universiteit van Tilburg, en wordt financieel ondersteund door het fonds Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ).

Paul ter Horst.jpg

Wilt u meer weten over dit project of de HKT-R? Neem dan contact op met Paul Ter Horst. Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.