Artikelen zoeken

Design thinking helpt doorontwikkeling Hulpkaart

Op 14, 23 en 28 mei 2019 vonden een drietal bijzondere bijeenkomsten plaats bij GGzE, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Eindhoven. Op uitnodiging kwamen mensen die leven met dementie, hun mantelzorgers, zorgverleners, omstanders en medewerkers van hulpdiensten die geregeld hulp bieden aan mensen met dementie, bijeen om samen na te denken over situaties waarin hulp nodig is en over hulpmiddelen die daarin passend kunnen zijn.

Waarom deze aanpak?

De opzet van de workshops was erop gericht om te helpen ontdekken wat nu écht de (eind)klantbehoefte is rond een eventueel hulpmiddel om regie te houden in situaties waarin dat lastig is.

Centraal stond de vraag: wat is de behoefte van mensen die leven met dementie in situaties waarin zij hulp nodig hebben maar door omstandigheden niet meer in staat zijn daar actief om te vragen of regie in te nemen? Is er behoefte aan een hulpmiddel? Wat voor vorm zou zo een hulpmidddel dan moeten hebben? Dit alles om te evalueren of en op welke manier Hulpkaart voor deze doelgroep zou kunnen worden ingezet of doorontwikkeld.

hulpkaart.PNG

Hulpkaart wil helpen bij zelf regie houden

Even de weg kwijt zijn, letterlijk of figuurlijk. Sommige burgers hebben hierop een verhoogd risico. Door dementie, een verslaving, een verstandelijke beperking of een psychische kwetsbaarheid. Om deze mensen snel de hulp of zorg te kunnen bieden die zij op dat moment nodig hebben, op een manier zoals zij dat wensen, is er de Hulpkaart.

Hulpkaart wil mensen in situaties waarin zij hulp nodig hebben, maar waarin het lastig is zelf regie te houden of aan te geven welke behoeften of wensen zij hebben, ondersteunen.

Handelingsperspectief

Tegelijkertijd biedt Hulpkaart mensen die hulp willen verlenen (zoals politie, hulpverleners en omstanders) handelingsperspectief om direct datgene te doen wat nodig is en helpt. Dat voorkomt onnodige escalaties van lastige situaties en draagt zo bij aan de veiligheid van de persoon zelf en aan de veiligheid in de wijk.

Klantreis

Tijdens de workshops werden met behulp van de Tools voor moed® patient journey toolkit situaties in kaart gebracht waarin hulp nodig is voor mensen die leven met dementie. Situaties waarin een handelingsperspectief gewenst is in lijn met de wensen van de hulpvrager. Maar waarin de hulpvrager zelf niet in staat is die wensen te uiten.

Kijk in deze link naar de sway voor een uitgebreid workshopverslag.

Vind je het leuk om meer te lezen over Hulpkaart? Bezoek dan de Hulpkaart website. De Hulpkaart is landelijk in ontwikkeling. De droom is dat de Hulpkaart voor iedere burger die er baat bij heeft, beschikbaar gaat komen.

Op weg naar de volgende stap

Op dit moment worden concepten voor de Hulpkaart op basis van de resultaten van de workshops ontworpen. En in het najaar zal een volgende workshop plaatsvinden voor de volgende stappen. We houden je op de hoogte!

 

karin lorenz -artzjpg

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met de projectleider Karin Lorenz. Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.