Artikelen zoeken

Nicole Arkink

Verpleegkundig Specialist GGZ (VS-GGZ)

Ik ben Verpleegkundig Specialist GGZ (VS-GGZ) en werkzaam bij GGzE Direct waar ik klacht- en herstelgerichte behandelingen geef. Naast afname van de klachten is het doel dat het functioneren op de verschillende levensgebieden (weer) zo optimaal mogelijk wordt. Ik ben vanaf 2002 als Sociaal psychiatrisch Verpleegkundige werkzaam geweest bij de ambulante afdelingen Kind &jeugd, Ouderen en Volwassenen (centrum angst & stemming, persoonlijkheid en trauma).

Tijdens de opleiding tot VS-GGZ was ik werkzaam binnen centrum Bipolair. 

Ik hoop u als VS-GGZ tijdens de online behandeling zo goed mogelijk te kunnen helpen met mijn kennis, deskundigheid en ervaringen.