Artikelen zoeken

Agnes Willemse - van Son

GZ-psycholoog

Mijn doel voor het komende jaar is het online behandelen bij de GGzE verder vorm te geven en het online behandelteam op de kaart te zetten. Ik combineer hiermee al mijn eerdere werkervaring. Ik geloof in online behandelen omdat cliënten eigen regie hebben over hun tijdsbesteding, tempo, locatie en inhoud van de behandeling. Als regiebehandelaar ben ik eindverantwoordelijke voor de behandeling en werk ik nauw samen met het online behandelteam. We gebruiken wetenschappelijk onderbouwde behandeltechnieken in een nieuw digitaal jasje.

Ik heb na mijn studie psychologie gewerkt als wetenschappelijk onderzoeker universitair docent. Ik heb hierbij zowel face-2-face onderwijs als online onderwijs gegeven. Sinds 2012 werk ik als behandelaar. Vanaf 2014 werk ik met veel plezier bij GGzE Direct waar cliënten met complexe psychiatrische problematiek kortdurend behandeld worden op basis van hun hulpvraag.

Mijn ervaring leert me dat mensen meer veerkracht hebben dan ze denken. Ik werk graag sámen met de cliënt. In de behandeling geven mensen me vaak terug dat ze zichzelf mogen zijn en zich vertrouwd voelen. Ik observeer waar verandermogelijkheden liggen en geef dit terug aan een cliënt. Samen kijken we of deze verandering wenselijk is of niet. Ik respecteer daarbij de keuze van de cliënt.