Artikelen zoeken

Emma Hofstra

Promovendus

Ik werk sinds november 2016 als promovendus op het Regionaal project suïcidepreventie Noord-Brabant. Ik ben  afgestudeerd in de neuropsychologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Binnen de onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg heb ik  op verschillende projecten gewerkt. Op dit moment werk ik  als promovendus op het Regionaal project suïcidepreventie Noord-Brabant.

Regionaal project suïcidepreventie Noord-Brabant

Het project heeft als doel om effectief tot suïcidepreventie te komen door:

  • een online monitoringsysteem voor mensen die ‘at risk’ zijn om tot suïcide over te gaan;
  • snelle toegang in de GGz bij een gespecialiseerd team voor suïcidepreventie voor mensen at risk;
  • follow-up door een verpleegkundige die nauw samenwerkt met een psychiater/psycholoog volgens het collaborative care model.

Het promotieonderzoek is ingebed in de Academische Afdeling Psychiatrie van GGz Breburg en binnen de Academische Werkplaats Geestdrift. De projectgroep bestaat uit prof. dr. Christina van der Feltz-Cornelis (projectleider en eerste promotor), prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen (medeprojectleider en tweede promotor), dr. Sjakko de Jong (medeprojectleider), dr. Iman Elfeddali (medeprojectleider en co-promotor), en mijzelf.

Mijn bijdragen

Ik heb nog geen bijdragen geplaatst.