Artikelen zoeken

Diana Roeg

Senior onderzoeker

Herstel en participatie

Ik houd mij binnen GGzE, vanuit de onderzoeksgroep Forensische GGz,  bezig met wetenschappelijk onderzoek naar persoonlijk herstel en participatie voor mensen met complexe problematiek. Hiermee wil ik nieuwe ontwikkelingen op het spoor komen, kunnen beoordelen of er behoefte naar is, of nieuwe aanpakken goed uitvoerbaar zijn, en of ze doen wat ze beloven. Op die manier wil ik bijdragen aan de zorginnovatie in de GGz en aan het welzijn van cliënten en hun omgeving. We werken in projecten samen met innovatiemedewerkers, zorgteams, cliënten, ervaringsdeskundigen, opleiders en designers. En ook met Tranzo van de Universiteit in Tilburg; hier werk ik sinds 2002 aan onderzoek.

Studies naar re-integratie en persoonlijke behoeften

Zo werk ik onder meer als copromotor en hoofdonderzoeker aan studies naar:

  • Be a barista project: Re-integratie van en terugdringen van recidive bij mensen die veel delicten plegen en veel persoonlijke problemen hebben;
  • Kenmerken en effecten van bemoeizorg;
  • Bijdrage van de methodiek Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH) aan kwaliteit van leven, herstel en participatie;
  • Ontwikkeling en effectonderzoek Victoria: een op geweld- en slachtofferschapreductie gerichte interventie voor ambulante GGz cliënten behorend bij de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB);
  • Decision-making in Abusive Relationship Interview (DIARI) als behoefte inventarisatie in het hulpaanbod voor slachtoffers van partnergeweld.
  • Hulpmiddelen ter verbetering van coping (en dus zelfregie) bij stress en agressie, waaronder ambient technology en drukvesten;
  • Technische innovaties, zoals in het internationale project Innovate Dementia waar nieuwe innovaties werden getest, die mensen ondersteunen om langer en prettiger thuis te kunnen wonen.

Ik ga er vanuit dat als je gedrag beter begrijpt, je tot betere oplossingen kunt komen.