Artikelen zoeken

Eric van Daele

Projectleider

  • het coördineren en ondersteunen van de implementatie van de PPP-zorgenquête binnen de verschillende teams
  • het mede zorgdragen voor het ontwikkelen van modules en lesmateriaal t.b.v. de trainingen Veilig in Contact
  • het ondersteunen van de verdere door ontwikkeling van het (werken met het) centrale nachtzorgteam.
  • het houden van Planetree Focusgroepen t.b.v. cliënten, naasten en medewerkers van GGzE
  • het begeleiden van extended masterstudenten Organization Studies Tilburg University

Binnen GGzEcademy ben ik projectleider Samenwerking Scholen en ben verantwoordelijk voor het toegankelijk maken van de e-learningmodules van Ggzecademy voor hbo ’s en mbo’s en onderzoeken op welke wijze betreffende modules gebruikt kunnen worden binnen de verschillende curricula.