Artikelen zoeken

Esther Pols

Projectleider | Beleidsmedewerker

Na het werken als verpleegkundige op verschillende afdelingen en als sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij bemoeizorg en de crisisdienst ben ik in de functie van projectleider / beleidsmedewerker gerold, bij O&I. Het afronden van de opleiding gezondheidswetenschappen (Master Mental Health) heeft ertoe bijgedragen dat ik deze kans kreeg.

Ik ben begonnen op het project 'In Contact', gericht op het verminderen van vrijheidsbeperkende maatregelen, wat nog loopt. Nu heb ik er twee interessante thema’s bij: suïcidepreventie en verwarde personen. Beiden in Nederland zeer actueel! Beiden vragen om nauwe samenwerking en afstemming met interne en externe partners.