Artikelen zoeken

Kim van der Linden

Psycholoog

Als promovenda werk ik aan het onderzoek ‘Stressreactiviteit en sociale angst bij volwassenen met een autismespectrumstoornis’. Binnen dit onderzoek hebben wij gegevens over sociale angst, stressgevoeligheid en psychotische ervaringen verzameld door middel van de Experience Sampling Method tezamen met speekselmonsters, om het stresshormoon cortisol te meten.

Na de opleiding orthopedagogiek ben ik als behandelaar gaan werken binnen de GGzE, eerst bij de Woenselse Poort en daarna bij het Centrum voor Psychotische Stoornissen. Vervolgens ben ik binnen GGzE gestart met de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog die ik doorlopen heb bij Team Autisme van Centrum Ouderenpsychiatrie en bij Centrum Autisme Volwassenen.

Bij laatstgenoemde ben ik na de opleiding nog enkele jaren werkzaam geweest als gezondheidszorgpsycholoog