Artikelen zoeken

Koekjesmonster

Karin Lorenz-Artz

Beleidsmedewerker en onderzoeker

Als beleidsmedewerker ben ik binnen de afdeling Groei en Strategie vooral actief als projectleider, zoals bijvoorbeeld op dit moment bij het project Crisiskaart. En als onderzoeker richt ik me op de door velen gepropageerde benodigde transformatie in de ggz. Wat moeten we anders gaan doen en hóe?

Op dit moment doe ik onderzoek naar eHealth binnen Peer-supported Open dialogue (POD) bij het POD team van GGzE. POD is een veelbelovende methodiek uit Finland, die handvatten geeft in hóe de ggz anders vormgegeven kan worden. Binnen ieder project en onderzoek is mijn vertrekpunt het welzijn van de cliënt met de centrale vraag ‘Hoe kan de zorg gericht op het herstelproces van de cliënt het beste vormgegeven worden?’

In mijn werk maak ik, naast de opleidingen psychologie en strategisch management, daarbij gebruik van de ervaringen en kennis die ik opgedaan heb in de verschillende zorg gerelateerde projecten waar ik me de afgelopen jaren voor ingezet heb en van de periode dat ik op afdelingen binnen de forensische setting gewerkt heb.