Artikelen zoeken

Inge Bongers

Programmaleider

Ik ben programmaleider van de onderzoeksgroep Evidence Based Management van Innovatie (EBMI) bij GGzE. Ik coördineer praktijkgericht onderzoek gericht op het ontwikkelen, implementeren en opschalen van innovaties in zorg en welzijn.

Het onderzoek is ondersteunend aan de praktijk en helpt om innovaties daadwerkelijk van de grond te krijgen. Mijn expertise ligt op het terrein van sociale innovatie binnen de zorg en het snijvlak tussen sociale en technologische innovatie.

Onderzoek- en ontwikkelprojecten worden steeds in nauwe samenwerking met professionals en cliënten uitgevoerd en kenmerken zich door het verbinden van innovatie en onderzoek via co-creatie. Naast programmaleider Onderzoek ben ik hoogleraar EBMI bij Tranzo, Tilburg University en programmadirecteur MBA-Health bij Erasmus Centrum voor Zorgbestuur.