Artikelen zoeken

Wanda Kruijt

Innovatiescout

Ik behoor tot de flexibele schil van het innovatieteam van GGzE. Mijn taak ligt in het volgen van de nieuwste (technologische) ontwikkelingen en het opstarten van innovatieve projecten. Vaak is dat het bij elkaar brengen van de juiste mensen en het samen komen tot een eerste gedeelde visie. Daarna volgt het verder uitwerken van een plan, aanvragen van een innovatiesubsidie en het in de steigers zetten van het project. Sommige projecten begeleid ik verder als projectleider, zoals deze website. Andere projecten begeleid ik tot er iemand is om het stokje aan over te dragen. Dan ga ik weer verder naar het volgende innovatieproject.