Artikelen zoeken

Joyce de Laat

Wij doen regelmatig onderzoek in opdracht van andere organisaties. Ook doen we soms onderzoek dat niet binnen een van onze vaste onderzoeksthema's valt. Voorwaarde is dat het onderzoek past binnen onze missie en ambitie.

Inspiratiedag Come Together
Inspiratiedag Come Together 2.JPG

Joyce de Laat

Wet

Zelf aan de slag

Ecogram is een innovatief zorgproduct van het eLab. Omdat de app nog in ontwikkeling is kun je deze nog niet in de App Store vinden. Wél kun je de app alvast uitproberen en ons een handje helpen door feedback te geven. Als je het onderstaande formulier invult ontvang je binnen enkele dagen een uitnodiging waarmee je Ecogram kunt downloaden. De handleiding vind je hier.

Joyce de Laat

Joyce de Laat

De onderzoeksgroepen

Joyce de Laat

Projectleider

Met een achtergrond in Technische Innovatiewetenschappen en Human-Technology Interaction heb ik mijn afstudeeropdracht van de TU/e alweer even geleden bij GGzE uitgevoerd, en wel in een speciaal gebouwde mock-up van de High Intensive Care Unit in ontwikkeling in wat nu tegenwoordig het ketelhuis is. Samen met ervaringsdeskundigen, zorgprofessionals, kennisinstellingen en het bedrijfsleven hebben we onderzocht hoe de High Intensive Care Unit het beste aansluit bij ieders behoefte om zo te komen tot een healing environment die bijdraagt aan de zelfregie van de cliënt in de meest kwetsbare situatie. Dit is wat ik nu ook nog steeds het liefste doe. In samenwerking met verschillende type stakeholders in innovatieprojecten proberen de zorg voor iedereen een stukje beter te maken.

Ik ben als projectleider betrokken bij verschillende regionale en Europese innovatietrajecten op het gebied van zorg en technologie en blij dat ik daarnaast betrokken ben bij de totstandkoming en verdere invulling van de GGzE VR Hub, een ruimte om Virtual Reality en Augmented Reality toepassingen voor de diverse GGZ domeinen op efficiëntie en effectiviteit te verkennen. In co-creatie en samenwerking met startups, bedrijven en kennisinstellingen zullen we samen met professionals, cliënten en hun naasten in de VR Hub bij het eLab tot nieuwe ideeën en mogelijke implementatie daarvan komen.