Artikelen zoeken

Voor Zelfscore APP gaat het echte werk beginnen

Bijzonder nieuws en zeer positief nieuws.

Voor als je hier even bijgepraat moet worden............................

Bericht van CrossCare

" Op 18 januari jongstleden heeft u een full proposal voor het project ‘Zelfscore App voor de GGZ (ZAPP)’ ingediend voor deelname aan CrossCare. Dit full proposal is door de jury en de stuurgroep uitgebreid besproken en beoordeeld. Naar aanleiding hiervan delen wij u mede dat uw voorstel in aanmerking komt voor deelname in CrossCare. Wij nemen telefonisch contact met u op over de toelichting op dit besluit en om de benodigde aanpassingen en vervolgstappen te bespreken "

Wat betekent dit ?

Dit betekent dat het echte werk gaat beginnen, namelijk het succesvol doorontwikkelen en marktrijp maken van ZAPP ten behoeve van het forensisch domein en de uitbreiding naar andere GGZ domeinen door middel van proeftuinen. Dit tesamen met onze IT partner BPI.

Wat is ZAPP?

Met de zelfscore app ZAPP brengen GGzE en BPI gezamenlijk een nieuwe instrument naar de markt voor toepassing binnen de reguliere GGZ, forensische GGZ, detentie werkveld en verslavingszorg. Het instrument stelt cliënten in staat om hun eigen beschermende- en risicofactoren in kaart te brengen, het resultaat te visualiseren in een eenvoudig plaatje dat meteen overzicht op de eigen situatie biedt en per risicogebied het behandel- en psychoeducatie aanbod inzichtelijk te maken. lees meer op de website van CrossCare.

Wanda Kruijt

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met Wanda Kruijt of Freena Eijffinger. Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.