Artikelen zoeken

Voor Zelfscore APP GGzE gaat het echte werk beginnen

Wij doen regelmatig onderzoek in opdracht van andere organisaties. Ook doen we soms onderzoek dat niet binnen een van onze vaste onderzoeksthema's valt. Voorwaarde is dat het onderzoek past binnen onze missie en ambitie.

Inspiratiedag Come Together
Inspiratiedag Come Together 2.JPG

Voor Zelfscore APP GGzE gaat het echte werk beginnen

Wet

Zelf aan de slag

Ecogram is een innovatief zorgproduct van het eLab. Omdat de app nog in ontwikkeling is kun je deze nog niet in de App Store vinden. Wél kun je de app alvast uitproberen en ons een handje helpen door feedback te geven. Als je het onderstaande formulier invult ontvang je binnen enkele dagen een uitnodiging waarmee je Ecogram kunt downloaden. De handleiding vind je hier.

Voor Zelfscore APP GGzE gaat het echte werk beginnen

Voor Zelfscore APP GGzE gaat het echte werk beginnen

De onderzoeksgroepen

Voor Zelfscore APP GGzE gaat het echte werk beginnen

22 maart 2017 | Wanda Kruijt

Bijzonder nieuws en zeer positief nieuws.

Voor als je hier even bijgepraat moet worden............................

Bericht van CrossCare

" Op 18 januari jongstleden heeft u een full proposal voor het project ‘Zelfscore App voor de GGZ (ZAPP)’ ingediend voor deelname aan CrossCare. Dit full proposal is door de jury en de stuurgroep uitgebreid besproken en beoordeeld. Naar aanleiding hiervan delen wij u mede dat uw voorstel in aanmerking komt voor deelname in CrossCare. Wij nemen telefonisch contact met u op over de toelichting op dit besluit en om de benodigde aanpassingen en vervolgstappen te bespreken "

Wat betekent dit ?

Dit betekent dat het echte werk gaat beginnen, namelijk het succesvol doorontwikkelen en marktrijp maken van ZAPP ten behoeve van het forensisch domein en de uitbreiding naar andere GGZ domeinen door middel van proeftuinen. Dit tesamen met onze IT partner BPI.

Wat is ZAPP?

Met de zelfscore app ZAPP brengen GGzE en BPI gezamenlijk een nieuwe instrument naar de markt voor toepassing binnen de reguliere GGZ, forensische GGZ, detentie werkveld en verslavingszorg. Het instrument stelt cliënten in staat om hun eigen beschermende- en risicofactoren in kaart te brengen, het resultaat te visualiseren in een eenvoudig plaatje dat meteen overzicht op de eigen situatie biedt en per risicogebied het behandel- en psychoeducatie aanbod inzichtelijk te maken. lees meer op de website van CrossCare.

Wanda Kruijt

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met Wanda Kruijt. Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.