Artikelen zoeken

Verlenging contract Housing First. Ook 100ste cliënt welkom.

2 februari 2016 | Marion del Prado

Voor veel dakloze cliënten is een huis een wens aan het eindevan een lang hulpverleningstraject. De omgekeerde weg is veel beter begaanbaar. Niet eerst langdurig behandelen, maar beginnen met een huis: Housing First. Door de verlenging van het contract tussen de betrokken partijen van het project Housing First, GGzE, Neos en het Leger des Heils, is het vertrouwen in dit project op lange termijn uitgesproken. Inmiddels kan ook 100ste cliënt worden verwelkomd.

Eerst een huis

Het principe is heel eenvoudig. Bied dakloze cliënten een huis aan, ga uit van het ‘gezonde’ deelvan de mensen. Ondersteun als daar behoefte aan is, de ontwikkeling van het ‘ongezonde’ deel. Er zijn eigenlijk maar “drie eisen”: de huur moet op tijd betaald worden, er mag geen overlast veroorzaakt worden en minimaal één keer per week moet de deur open voor woonbegeleiding.

Alles geprobeerd

Housing First is aan het begin van de negentiger jaren in Amerika ontstaan. “Het ging en gaat om een groep dak- en thuislozen die we niet binnen de deuren krijgen of die we snel weer kwijtraken”, aldus Thijs Honig van het Leger des Heils. “Mensen met psychiatrische en psychosociale problemen die al in verschillende instellingen gezeten hebben, al van alles geprobeerd hebben, maar nergens op hun plaats zijn.” Dus een groep met een hoogcomplexe zorgvraag, die ook op langere termijn een vorm van begeleiding nodig heeft.”

Zelfvertrouwen

Het uitgangspunt van Housing First is dat wonen een primaire levensbehoefte en een primair recht is. Door mensen een huis te bieden, krijgen ze een stukje vertrouwen. Samen met de cliënt wordt onderzocht wat nodig is om succesvol te kunnen wonen en om niet meer dakloos te worden. Hierdoor krijgt de cliënt zijn stem weer terug. "Regie wordt teruggegeven, want bij Housing First staat de cliënt voor een groot deel zelf aan het roer van het traject. Dit vertrouwen zorgt, in combinatie met het ontbreken van een heel pakket aan regels, ervoor dat cliënten hun best doen. Ze hervinden hun zelfvertrouwen, worden meer zelfredzaam en vinden via een huis hun weg terug naar de maatschappij", aldus Chris van de Weijer van GGzE, coördinator van Housing First.

Eindhoven

Housing First (HF) in Eindhoven is opgestart in 2011 en is een groot succes! Er is minder dan 20% uitval. En inmiddels heeft Housing First 100 cliënten geholpen. 30 cliënten zijn inmiddels uitgeschreven en vervolgen hun leven zonder de support van Housing First; 70 cliënten zijn nog in traject bij HF. De woningen bevinden zich door heel Eindhoven, in diverse stadsdelen. Landelijk zijn er 13 grote steden die dezelfde methodiek toepassen. De werkwijze van Housing First wordt toegepast in onder andere Amsterdam, Maastricht, Tilburg en Utrecht. De ervaringen die met deze werkwijze zijn opgedaan, zijn overal zeer positief.

Samenwerking

Het is heel duidelijk een instelling overstijgend initiatief tussen GGzE, Leger des Heils, Neos en woningcorporaties. Ook de gemeente Eindhoven is er nauw bij betrokken. Een sterk punt in dit project is de intensieve samenwerking met alle betrokken partners. Goed overleg, nauw contact en intensieve begeleiding van de cliënt. Ook met de Wooncorporaties (en buurtbewoners) is er een prima samenwerking. “We weten elkaar goed te vinden en hebben continu dialoog. Het zijn intensieve trajecten maar door de goede samenwerking komen we tot hele mooie resultaten” aldus Ton Spek van Neos. Door de ondertekening van dit contract, in de Visserstraat bij het Leger des Heils in Eindhoven spreken de partijen Neos, GGzE en het Leger des Heils zich gezamenlijk uit verder vorm te blijven geven aan de hulpverlening voor deze kwetsbare mensen.

* ondertekening: P. Dijkstra Neos, M.L. Vossen GGZE en H.M. Don Leger des Heils

Bij deze ondertekening waren ook de andere betrokkenen bij Housing First aanwezig, waaronder de betreffende cliënten, begeleiders en wooncorporaties Woonbedrijf, Wooninc, ‘thuis en Trudo.

Client met zijn begeleider

*Cliënt Michel met zijn begeleidster. Bekijk ook de TV reportage in de link van Studio040

“ Door de goede samenwerking is het mogelijk mensen van de straat direct te huisvesten. In deze samenwerking worden de mensen begeleid tot een goed huurder. Woonbedrijf is blij met deze samenwerking.” Stichting Woonbedrijf SWS.HhvL.

“Het mooie van dit project is om dak- en thuislozen een nieuw bestaan te geven, waarbijwoonruimte stabiliteit geeft en met de woonbegeleiding daarna te kunnen bouwen aan een nieuwe toekomst. En als dat dan ook nog slaagt en je ziet dat de persoon het goed doet geeft dat extra energie, daar doen we het tenslotte voor.” Woonstichting 'thuis’.

“Eerst een woning, stabiliteit creëren en vervolgens het hulpverleningstraject ingaan, blijkt in de praktijk te werken voor de kandidaten die Wooninc. huisvest.” Stichting Wooninc.

“Ik leefde al jaren op straat en had een drugsverslaving. Het lukte me niet om hier uit te komen.Ik had geen geld dus ook geen mogelijkheden om zelf iets op te bouwen. Het Leger des Heils bood me een huis aan. Al jaren had ik geen eigen plek, nu ben ik er trots op! Mijn begeleider komt twee keer per week langs of vaker als dat nodig is. Ze leert me hoe ik mijn huis netjes houd en mijn administratie kan bijhouden. Ze leert me alles wat ik nodig heb om het straks zelf te kunnen. Sinds kort ben ik ook weer aan het werk, nog even en ik kan weer helemaal voor mezelf zorgen." Cliënt Peter

Artikel ED 2 feb 2016

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met Chris van de Weijer. Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.