Artikelen zoeken

OPZuid Proeftuin High Tech Care & Cure

22 augustus 2016 | Wanda Kruijt

Regionale samenwerking

In opdracht van Stimulus programma OP Zuid gaan TU/e, Stichting KIEN, High Tech NL, Slimmer Leven 2020 en GGzE samenwerken in de proeftuin High Tech Care & Cure. Het doel van deze samenwerking is TU/e kennis en ideeën van regionale betrokken partijen, samen met studenten, onderzoekers, MKB bedrijven en zorg gerelateerde organisaties te valoriseren naar concrete producten. Deze producten zouden mensen in staat stellen om zelfstandig in de thuis situatie een behandeling te ondergaan en zo minder druk te leggen op klinische behandelingen.

Activiteiten binnen de proeftuin

  • Het bevorderen van zo veel mogelijk blijvende samenwerkingen tussen MKB ondernemingen, kennisinstellingen en onderzoekscentra.
  • Het bevorderen van bedrijfsinvesteringen in onderzoek, innovatie en product- en dienstontwikkeling.
  • Deling en overdracht van kennis, technologie en innovaties.
  • Het identificeren van de behoeften van de markt en het in netwerken en clusters bijeenbrengen van de stakeholders.
  • Het stimuleren van open innovatie door ondersteuning van technologisch en toegepast onderzoek, proefopstellingen, snelle productvalidatie en de verspreiding van universeel inzetbare technologieën.

Primair zal gericht worden op het oprichten van een ecosysteem waarin projecten tot bloei kunnen komen. Hiervoor zullen door middel van evenementen en 1-op-1 sessies studenten, onderzoekers, MKB bedrijven en zorg verlenende organisaties fysiek bijeen gebracht worden op één locatie met werkplaats. Er zal ondersteuning gegeven worden op het gebied van het definiëren van toekomstvisies, marketing, communicatie, financiering, valideren en het vercommercialiseren van de resultaten.

De partners zetten gezamenlijk de proeftuin op door van kennis en idee (TU/e), producten te ontwikkelen (High Tech NL / KIEN), deze te testen en implementeren en de aansluiting te realiseren in de uitdagende zorgwereld (GGzE / Coöperatie Slimmer Leven).

Wanda Kruijt

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met Wanda Kruijt.

Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.