Artikelen zoeken

Intensivering samenwerking Philips Ambient Experience en GGzE

3 maart 2017 | Marion del Prado

PERSBERICHT

Cliënt GGzE ervaart verbeterde acute zorg door inzet Philips Ambient Experience

  • Nieuwe overeenkomst tussen Philips en GGzE (Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en De Kempen) richt zich op bredere inzet van Ambient Experience bij preventie van acute situaties en het bieden van menswaardige zorg.
  • Onderzoek laat zien dat toepassing van Ambient Experience in de geestelijke gezondheidszorg een duidelijk positief effect heeft op het welbevinden van cliënten bij acute opnames en bij het voorkomen van dwang- en drangmaatregelen.

AmsterdamKoninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) - Vijf jaar geleden werd de eerste stap gezet naar verbeterde acute zorg door toevoeging van Philips Ambient Experience op de inrichting van de High Care Units (HCU) van de geestelijke gezondheidszorg bij GGzE. Met de inzet van Ambient Experience - dat gebruikmaakt van een unieke combinatie van dynamisch licht, geluid en projecties - is een zorgconcept ontwikkeld in de geestelijke gezondheidszorg dat erop gericht is cliënten die in een crisis geraken menswaardige zorg te bieden en separatie te voorkomen of te verkorten.

Positieve resultaten basis voor intensivering samenwerking

GGzE was de eerste instelling in de geestelijke gezondheidszorg ter wereld die een prototype van deze innovatie in gebruik nam en de resultaten van deze mensgerichte manier van zorgverlening waren positief. De bevindingen zijn uiteindelijk de aanleiding om tot een intensivering van de samenwerking tussen Philips en GGzE te komen. Binnen de nieuwe overeenkomst tussen Philips en GGzE wordt onderzoek gestart naar het verder doorvoeren van de toepassing van het Ambient Experience-concept, niet alleen in de High Care Units maar ook in de algemene ruimtes van de acute zorg. Deze samenwerking wordt versterkt met wetenschappelijke ondersteuning van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e).

Menswaardige zorg

GGzE vindt het belangrijk menswaardige zorg centraal te zetten bij de inzet van technologie in de ondersteuning van haar cliënten. Gezien de eerdere resultaten met Ambient Experience verwacht men ook nu weer dat dit zorgconcept stress en angstgevoelens vermindert bij de cliënt en dat het hem het gevoel geeft meer controle te hebben over zijn omgeving. Daardoor krijgt de cliënt sneller de regie terug over zijn situatie, wat resulteert in het voorkomen van separatie of verkorten van de behandelingsduur. Uiteindelijk leidt dit bij cliënten binnen de GGzE tot een meer positieve beleving van de behandeling en het verblijf.

Landelijk vinden er jaarlijks ruim 9.000 separaties van psychiatrische cliënten plaats in Nederlandse instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. “GGzE wil graag bijdragen aan het vernieuwen en het verbeteren van geestelijke gezondheidszorg. Mensgerichte technologie toepassen in de geestelijke gezondheidszorg, dat is waar we voor gaan. De inzet van nieuwe technologieën, zoals de toepassing van het Ambient Experience-concept, biedt de cliënt een menswaardiger verblijf in crisissituaties en een sneller herstel”, aldus Marie-Louise Vossen, lid Raad van Bestuur GGzE.

Betekenisvolle bijdrage technologie

Voor Philips is met name de uitbreiding van de samenwerking interessant omdat dit aansluit op haar visie op het totale gezondheidscontinuüm, waarbij gezondheidszorg zich in toenemende mate richt op het geheel van preventie, behandeling en nazorg.

Innovatie in de geestelijke gezondheidszorg is noodzakelijk en verdient meer aandacht. De inzet van technologie in het zorgproces kan hieraan een betekenisvolle bijdrage leveren. De kennis die bij Philips aanwezig is, onder meer in de toepassing van licht in omgevingsconcepten, zetten we op steeds bredere vlakken in. De roep om verbeteringen binnen de zorgverlening, die in toenemende mate gericht is op preventie, en de toenemende problematiek in de psychiatrie vragen om die bredere aanpak. Wij kunnen hierin een significante bijdrage leveren, dat door onderzoek vanuit beide partijen zal worden ondersteund”, aldus Werner Satter, Business Leader Ambient Experience, Philips Health Transformation Solutions.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia van Wezel-Maas, Philips Benelux, T +31 (0)6 53408194, saskia.maas@philips.com of Marion del Prado, communicatieadviseur GGzE, T (040) 297 05 06, ml.del.prado@ggze.nl


marion del prado.jpg

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met Marion del Prado. Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.